Mitt elbehov har förändrats

Förändring av elöverföringsprodukt

Beställ här >

Förändring av elöverföringsprodukt

Med elöverföringsprodukt eller tariff menas produkter som ett distributionsbolag debiterar för de kostnader som elöverföringen medför. Överföringsprodukten baseras på styrkan i de smältproppar eller greppsäkringar som är i bruk samt på basen av den överföringsprodukt du valt. Överföringsprodukterna är Allmän-, Natt-, Säsong- och Effektöverföring.

Förändring av överföringsprodukt

Du kan välja överföringsprodukt efter eget elbehov och förbrukning. När du har använt produkten i minst ett år kan du byta ut den. En förändring kan bli aktuell om du klart ändrar dina elförbrukningsvanor. Detta kan komma i fråga t.ex. om du utvidgar en byggnad eller vid renovering, ifall du skaffar fler hushållsmaskiner som tillsammans höjer elförbrukningen. Även vid förändringar i uppvärmningssystemet eller då ett jordbruk upphör med sin verksamhet kan det finnas anledning att förändra mätmetoden eftersom elförbrukningen sannolikt sjunker när det inte längre finns behov av natt- eller årstidsbaserad distribution.

Du kan beställa en ändring av elöverföringsprodukt via länken "Beställ här" uppe till höger på sidan.

I samband med förändring av överföringsprodukt uppdateras räkneverket i din elmätare till att motsvara den produkt du valt. Du kan beställa en förändring av mätmetod på blanketten här nedan. Om du vill dra nytta av en mer fördelaktig nattdistribution i kombination med en fjärravläst mätare (till exempel vid användning av varmvattenberedare), behöver du beredskap för laststyrning i din mätaranläggning. Din elmontör utför detta arbete och meddelar oss när laststyrningens sladdar kan kopplas in i mätaren. Efter detta kopplar vår samarbetselentreprenör om styrningen till din elmätare.

Förändring av säkringsstorlek

Med rätt styrka i dina huvudsäkringar försäkrar du dig om att de inte brinner av även om alla dina maskiner skulle vara påslagna samtidigt. När du gör förändringar i säkringsstorleken måste du alltid ha hjälp av en elleverantör som tar reda på vilken styrka som passar dig och som vid behov byter ut propphuven samt har kontakt med eldistributionsbolaget.  Leverantören meddelar oss om förändringen via den elektroniska blanketten för allmänna uppgifter som finns på våra leverantörssidor. När vi har fått kännedom om saken ändrar vi säkringsstorleken i ditt elavtal.

Storleken på de huvudsäkringar du för närvarande använder får inte vara större än vad ditt elavtal tillåter. Du kan granska den från ditt elanslutningsavtal eller genom att kontakta vår kundtjänst. Om säkringsstorleken ökas, ska du ta reda på om storleken ligger inom ramen för ditt elavtal och ändra också detta vid behov. Ifall du har en för stor säkringsstorlek i förhållande till din förbrukning lönar det sig att ta i bruk en mindre säkringsstorlek, vilket syns i det pris du betalar för elöverföringen.

Mer detaljerad information om mätmetoder och elöverföringskostnader hittar du på våra Elöverföringspriset-sidor (länken nere på sidan).