Elnätet ligger på fel plats

Ändringsarbeten i elnätet

Begär en offert >

Ändringsarbeten i elnätet

Om du vill ändra på placeringen av elnätet, begär en offert på ändringsarbetet via beställningsblanketten. Du kommer till blanketten via länken till höger på sidan. Berätta åt oss så noggrant som möjligt, vad du vill ändra på och hur det ska se ut. Det är viktigt att du lämnar  offertbegäran i ett tidigt skede av planeringen, eftersom det behövs tidskrävande förplanering för att utarbeta en offert. Om ändringen som du önskar går att genomföra, får du en skriftlig offert på ändringsarbetet inom sex veckor. Efter att du godkänt offerten, reservera minst två till tre månader för själva ändringsarbetet. Priset på ändringen och tiden för dess genomförande beräknas alltid från fall till fall och du hittar dem på offerten som skickas till dig.

Från anbudsgegäran till genomförande - kort om hur nätändringen framskrider

Kolla in exemplen nedan om ändringsarbeten

Anläggning av en ny anslutningspunkt på ett annat ställe av tomten eller tomtgränsen.

Med anslutningspunkt avses den punkt, där elanslutningen kopplas med en anslutningskabel till nätbolagets eldistributionsnät. Det är alltid nätbolaget som genomför ändringsarbetena som krävs för en flyttning av anslutningspunkten.

I den här typen av ändringsarbeten bygger vi en ny anslutningspunkt (ändan av markkabeln, en stolpe eller ett fördelarskåp) på tomtgränsen och den gamla luftledningen som matar el till anslutningen nedmonteras. Rekommenderad längd på en anslutningskabel är högst 50 meter. Vi räknar ut en offert på ändringskostnaderna och skickar den till dig för att godkännas.

Eftersom det är kunden som ansvarar för byggandet av anslutningskabeln på tomten (kabeln mellan anslutningspunkten och kundens huvudcentral), debiterar vi därtill hörande nättjänstarbeten av dig enligt gällande prislista för nättjänster. Sådana arbeten är till exempel mätarinstallation och frånkoppling av anslutningen från nätet. Dessa arbeten kan din elentreprenör beställa av oss via Blanketten för allmänna uppgifter.

Du vill bygga en ny byggnad på din tomt men elstolpen ligger på den plats som du har planerat för nybygget

Om en lågspänningsstolpe utan stag eller stödvajrar förflyttas högst 10 m i samma riktning som lufltledningen är priset 500 euro (inkl.moms).

Luftledningen stör då stora maskiner används på åkrarna

Luftledningen kan bytas ut till markkabel eller höjas på önskad strecka. Ifall du vill kabla och täcka över kabeldiket själv på din egen tomt bedöms situationen alltid från fall till fall. Luftledningen höjs genom att byta högre stolpar i linjen.