Överspänningsskyddning av hushållsanläggningar

Överspänning kan skapas av blixtslag rakt på eller nära en fastighet. Åsköverspänningar kan överföras via elnät, gårdsledningar, telefonledningar, antennkablar samt dataöverföringskablar som går till fastigheten. 

Överspänningar och skadorna som de förorsakar kan förebyggas genom korrekt installerade överspänningsskydd

I en stadsmiljö med jordkablar är risken för farliga överspänningar låg. För fastigheter i jordkablade stadsmiljöer lönar det sig ändå att skydda säkerhets- och datakommunikationssystem. För befintliga fastigheter utan överspänningsskydd men med risk för överspänning är det möjligt och rekommenderbart att skydda dem i efterhand.

Hur kan jag skapa överspänning?

Överspänningsskydd för fastigheter kan genomföras genom överspänningsskydd som installeras i huvud- och gruppcentraler. Skyddet kan kompletteras med terminalspecifika skydd som installeras till exempel i vägguttag. Med tanke på överspänningsskyddets funktion är det viktigt att också fastighetens jordningar är i skick.