Identifiera ett nollfel - det kan medföra livsfara

I skadade elnät kan det förekomma ett s.k. nollfel som kan medföra livsfara. Därför skall man ta ett nollfel på allvar.

Vid ett nollfel brister nolledare och kan förorsaka en höjning av spänningen från 230 volt till 400 volt. Detta kan söndra hemmets elapparate och orsaka en risk för elstöt. Felet kan även medföra brandfara om elströmmen söker sitt utlopp genom byggnadens konstruktioner. I elnäten orsakas nollfelet i allmänhet av att bärlinan för hängspiralkablarna (dvs. PEN-ledaren) brister då träd faller omkull på ellinjen. PEN-ledaren är en kabel av metall som fasledarna hänger på mellan stolparna.

Om nollfelet är i elnätet minskar en bra jordning den farliga beröringsspänningen. Vill du kontrollera jordningen i din byggnad kontakta din elentreprenör.

Följande faktorer tyder på ett nollfel:

  • Lamporna lyser mattare eller klarare än normalt och ljusets styrka varierar, speciellt då andra elapparater går på eller stängs av.
  • Elapparaterna fungerar konstigt, lampor kan gå sönder.
  • Det hörs sprakande ljud eller knaster från elcentral, och du kan tycka att det luktar bränt.
  • Akta! Det kan hända att du får en elstöt från en apparat som har metallhölje.

Vad skall jag göra om jag misstänker att det är fråga om ett nollfel?

Kontakta Carunas gratis feljour på numret 0800 195 011 (24 h) om du misstänker att det är nollfel i elnätet. Vänligen beakta, att vår kundtjänst kan vara överbelastad vid t.ex. storm.

Av säkerhetsskäl lönar det sig att före samtalet bryta strömmen från huvudströmbrytaren. Var försiktig och använd t.ex. läderhandskar då du stänger av strömmen, för elcentralens metallram kan vara spänningsförande.