Caruna

Gör felanmälan

Gör en felanmälan

Granska elavbrottskartan innan du gör felanmälan. Kartan uppdateras ungefär var femte minut. Om elavbrottet syns på kartan, gör en felanmälan endast om du har noggrannare uppgifter om platsen och orsaken för elavbrottet.

Från linken ovan kan du göra en felanmälan om ett fel i elnätet som du vet om till oss. På blanketten för felanmälan kan du meddela om fel som inte är brådskande. Anmälningarna behandlas i regel kl. 8—20. Behandlingen tar ungefär 1—3 dagar.

Har du redan meddelat om saken per telefon eller det har gjorts en felanmälan redan tidigare om samma fel ska du inte använda blanketten.

Om ditt felärende är brådskande, kan du ringa till vårt avgiftsfria nummer för felanmälan 0800 1 95011. Vi betjänar dygnet runt på detta nummer.

OBS! Blanketten är inte avsedd för behandling av ersättningsfrågor. Mer information om ersättningar får du via sidan Ersättningar för elavbrott och skador.