Beställ meddelanden om elavbrott

Ta i bruk gratistjänsten Caruna Sähkövahti och du fär meddelanden om elavbrott till ditt mobil eller e-post. Caruna Sähkövahti skickar dig meddelanden om både planerade avbrott pga. arbete eller överraskande elavbrott i mellanspänningsnätet. Du kan beställa meddelanden om avbrott till flera mobilnummer och e-postadresser.

Tjänsten finns tillgänglig så fort du gjort en beställning på tjänsten eller direkt efter att vi registrerat dig som användare av tjänsten t.ex. i samband med att du flyttat och bytt adress. Det lönar sig att se till att dina kontaktuppgifter samt tjänstens inställningar alltid är uppdaterade i Caruna Sähkövahti. Genom att logga in på våra nättjänster kan du lätt och enkelt göra uppdateringar eller annullera din beställning.

Om du inte tagit i bruk Caruna Sähkövahti skickar vi meddelanden om planerade elavbrott till dig per post. De traditionella meddelander kommer dock att helt och hållet falla bort då du börjar beställa på Caruna Sähkövahti.

Ta i bruk Caruna Sähkövahti

Du kan när som helst ta i bruk Caruna Sähkövahti genom att logga in på Caruna+.

Om du är ny kund hos oss blir du automatiskt användare av Caruna Sähkövahti

Då du tecknat ett elavtal med oss får du automatiskt Caruna Sähkövahti. Vi skickar ett sms till det telefonnummer du givit oss där vi meddelar om att ifrågavarande telefonnummer kopplats till Caruna Sähkövahti.

Ifall du inte vill ta emot meddelanden om avbrott kan du annullera tjänsten med ett sms eller i Caruna+. Noggrannare anvisningar för hur du ska gå till väga för att annullera tjänsten hittar du i textmeddelandet där vi bekräftat din beställning på Caruna Sähkövahti. Att svara meddelanden kostar lika mycket som ett normalt sms.

Så här fungerar Caruna Sähkövahti

  • Du får ditt meddelande om ett avbrott enligt det klockslag på dygnet som passar dig bäst. Meddelanden skickas antingen som sms eller per e-post, enligt det alternativ du valt.
  • Caruna Sähkövahti finns på både svenska och finska - välj själv det språk du vill ha dina meddelanden på.
  • Alla familjemedlemmar kan beställa meddelanden via Caruna Sähkövahti till sin egen mobil eller e-postadress. Då du själv är bortrest kan du installera tjänsten att skicka meddelanden t.ex. till din husvakt.
  • Caruna sähkövahti fungerar också för företag. Du kan lägga till flera kontaktuppgifter som mottagare av meddelandet.
  • Ifall ett planerat avbrott annulleras eller ifall tidpunkten för avbrottet ändras, skickar vi ut meddelanden om de ändrade omständigheterna endast via Caruna Sähkövahti.
  • Vi skickar meddelanden om elavbrott i mellanspänningsnätet men inga meddelanden om korta avbrott som endast varar några minuter.