Standardersättning för elavbrott på över 12 timmar

För ett kontinuerligt strömavbrott på mer än 12 timmar betalar vi standardersättning på din faktura. Vi betalar ersättningen automatiskt och du behöver inte göra något åt saken.

Observera att den automatiska standardersättningen kanske inte syns omedelbart på din faktura efter ett elavbrott. Ersättningen kompenseras efter elavbrottet slut under de kommande två faktureringsperioderna. 

Standardersättningen bestäms baserat på elavbrottets sammanhängande längd

Ett elavbrott enligt avtalsvillkoren anses ha börjat när vi har fått kännedom om felet via vårt användningssystem eller från kundens anmälan. Om det har varit flera elavbrott i rad anses de vara separata om det har gått mer än två timmar mellan dem.

Som vår kund får du en standardersättning från oss som är bättre än vad lagstiftningen kräver. Ersättningen beräknas utifrån din årliga nättjänstavgift.

Standardersättningarna bestäms enligt följande:

Längd av elavbrott Standardersättning enligt lag Carunas ersättning
12—24 timmar 10  12
24—72 timmar 25  30
72—120 timmar 50  60
120—192 timmar 100  120
192—288 timmar 150  180
Över 288 timmar 200  240

För ett enskilt avbrott kan standardersättningen uppgå till högst 240 % av den årliga nättjänstavgiften eller högst 2 400 euro. Det maximala beloppet för standardersättningar som betalas under ett kalenderår uppgår till högst 240 % av den årliga nättjänstavgiften eller högst 2 400 euro.

Vår ersättningspraxis baserar sig på elmarknadslagen, de allmänna avtalsvillkor som baserar sig på elmarknadslagen såsom nättjänsts-, elleverans- och anslutningsvillkor, avtal som ingåtts med kunden och branschrekommendationer. 

Bekanta dig med avtalsvillkor

Granska din standardersättning

Du kan göra en granskningsbegäran för standardersättningen om standardersättningen inte syns på de två följande fakturorna efter elavbrottets slut eller om din ersättning inte motsvarar din uppfattning om elavbrottets längd.

Observera att en granskningsbegäran om standardersättning inte kan användas för att hantera skadeersättningar. Du kan söka skadeersättningar för skadade apparater eller fördärvade livsmedel med en separat blankett om skadorna orsakades av ett fel i elkvalitet eller leveranssätt. 

Mer information om standardersättningarna.