Ersättningar för elavbrott och skador

Vi betalar automatiskt en avtalsenlig standardersättning för elavbrott som pågått mer än 12 timmar utan avbrott. Avbrottet börjar när vi har fått kännedom om felet via vårt användningssystem eller från kundens anmälan.

Vår ersättningspraxis baserar sig på elmarknadslagen, de allmänna avtalsvillkoren som baserar sig på elmarknadslagen såsom nättjänsts- och anslutningsvillkor, avtal som ingåtts med kunden och branschrekommendationer.

Standardersättningarna bestäms enligt följande:

Längd av elavbrott Standardersättning enligt lag Carunas ersättning
12—24 timmar 10  12
24—72 timmar 25  30
72—120 timmar 50  60
120—192 timmar 100  120
192—288 timmar 150  180
Över 288 timmar 200  240

För ett enskilt avbrott är standardersättningens maximibelopp högst 240 procent eller 2 400 euro av den årliga avgiften för nättjänsten. Maximibelopp för standardersättningar som betalas ut under ett kalenderår är högst 240 procent eller 2 400 euro av den årliga avgiften för nättjänsten.

Lämna in granskningsbegäran för standardersättning

Med den här blanketten kan du skicka en granskningsbegäran av standardersättning till oss. Observera att den automatiska standardersättningen inte nödvändigtvis syns genast på den faktura som följer på avbrottet.

För granskningsbegäran behöver du ditt förbrukningsställe- och kundnummer. Dem hittar du till exempel på elfakturan. 

Om den standardersättning som du har fått inte motsvarar din uppfattning om avbrottets längd eller om ersättningen inte syns på de två följande fakturorna kan du skicka in en granskningsbegäran för standardersättningen.