Standardersättning för elavbrott på över 12 timmar

Vi betalar en standardersättning för elavbrott som pågått mer än 12 timmar utan avbrott. Ersättningen betalas automatiskt, och du behöver inte göra någonting åt saken.

Ersättningen visas på nästa eller nästnästa faktura efter elavbrottets slut. Den automatiska standardersättningen syns alltså inte nödvändigtvis genast på den faktura som följer på elavbrottet.

Standardersättningen bestäms baserat på elavbrottets sammanhängande längd

Enligt avtalsvillkoren anses ett elavbrott ha börjat när vi har fått kännedom om felet via vårt användningssystem eller från kundens anmälan. Om det har varit flera elavbrott i rad anses de vara separata om det har gått mer än två timmar mellan dem.

Som vår kund får du en standardersättning som är bättre än vad lagstiftningen kräver. Ersättningen beräknas utifrån din årliga nättjänstavgift.

Standardersättningarna bestäms enligt följande:

Längd av elavbrott Standardersättning enligt lag Carunas ersättning
12—24 timmar 10  12
24—72 timmar 25  30
72—120 timmar 50  60
120—192 timmar 100  120
192—288 timmar 150  180
Över 288 timmar 200  240

För ett enskilt avbrott kan standardersättningen uppgå till högst 240 % av de uppskattade årliga nättjänstavgifterna (grundavgifter + överföringsavgifter + elskatt + moms). 

Procenttalet för ersättningen baseras på elavbrottets längd (se tabellen ovan). Ersättningen är högst 2400 euro.

Du kan se en uppskattning på din årsförbrukning på din senaste elräkning. Du hittar elfakturorna i Caruna+ mobilversion eller i nättjänsten. I vår energiuppföljningstjänst ser du dina elöverföringsavgifter i euro.

Det maximala beloppet för standardersättningar som betalas under ett kalenderår uppgår till högst 240 % av den årliga nättjänstavgiften eller högst 2400 euro.

Vår ersättningspraxis baserar sig på elmarknadslagen, de allmänna avtalsvillkor som baserar sig på elmarknadslagen, såsom nättjänsts-, elleverans- och anslutningsvillkor; avtal som ingåtts med kunden och branschrekommendationer.

Bekanta dig med avtalsvillkor

Exempel på beräkning:

1.5.2021 hade Maija ett elavbrott på 13 timmar utan avbrott. Du är berättigad till en standardersättning på 12 procent eftersom elavbrottet pågick mer än 12 men mindre än 24 timmar.

På Maijas elfaktura står det att hennes uppskattade årsförbrukning är 14000 kWh. I Caruna+ ser Maija att hennes elöverföringsavgifter (grundavgifter + överföringsavgifter + elskatt + moms) är 1070 euro per år.

Standardersättningen på 1070 euro är 12 procent, så Maija ser summan på standardersättningen, ca 110 euro, på sin elöverföringsfaktura.

Granska din standardersättning

Du kan göra en granskningsbegäran för standardersättningen om standardersättningen inte syns på de två följande fakturorna efter elavbrottets slut eller om din ersättning inte motsvarar din uppfattning om elavbrottets längd.

Observera att en granskningsbegäran om standardersättning inte kan användas för att hantera skadeersättningar. Du kan söka skadeersättningar för skadade apparater eller fördärvade livsmedel med en separat blankett om skadorna orsakades av ett fel i elkvalitet eller leveranssätt. 

Mer information om standardersättningarna