Jag vill beställa el

Tillfällig el

Beställ här >

Jag behöver el tillfälligt

Tillfällig el lämpar sig för temporärt bruk under en begränsad tid, t.ex. för elektrifiering av en byggplats för byggnadstiden. Du kan behöva tillfällig el t.ex. då det slutliga elnätet ännu inte är klart, eller då behovet av tillfällig el t.ex. under byggnadstiden är större än anslutningsrätten i den slutliga elanslutningen tillåter.

Hur får jag tillgång till tillfällig el?

  • Fyll i beställningsblanketten för tillfällig el på våra nätsidor eller kontakta vår kundtjänst per telefon. Länken till beställningsblanketten hittar du uppe till höger på sidan. Du kan också avtala med din elentreprenör om att han gör beställningen av oss för din räkning.
  • Då man i samråd med vår kundtjänst har konstaterat att du behöver tillfällig el, sköts uppdraget av vårt team för nättjänster som klarlägger med dig var elförbrukningsplatsen är belägen och elbehovet (anslutningsstorleken), kontrollerar nätets värden och fastställer anslutningspunkten.
    - Om du önskar en sådan tillfällig elanslutning som går att koppla in i nätet, berättar vi därpå följande arbetsskeden som din elentreprenör ska sköta.
    - Går det inte att ansluta den anslutningsstorlek du önskat, klarlägger vi andra elektrifieringsmöjligheter, t.ex. om det räcker med en mindre anslutning som går att ansluta. För tillfälligt elbehov kan ett aggregat vara på sin plats, eller så kan du också ta en permanent anslutning direkt om det tar lika lång tid att leverera en tillfällig anslutning. För att koppla in en tillfällig anslutning, krävs en stärkning av elnätet.
  • Din elentreprenör bygger ett tillfälligt nät, installerar centralen och beställer en inkoppling till nätet av oss. Beställningen görs på blanketten för allmänna uppgifter, som finns på vår nätsida.
  • Leveranstiden för en tillfällig anslutning är två veckor från att vi har mottagit blanketten för allmänna uppgifter dvs. beställningen av inkoppling från din elentreprenör. Observera att du bör ha ett elförsäljningsavtal med valfri elförsäljare, för att den tillfälliga anslutningen skall kunna kopplas in.
  • Carunas samarbetsentreprenör kopplar in anslutningen i nätet och installerar mätaren. Efter detta kan man använda el.

Vad kostar tillfällig el?

Vi fakturerar en avgift enligt vår gällande prislista för installering av arbetsplats/tillfällig central inkoppling och urkoppling av en kabel)

Då du använder tillfällig el är överföringsprodukten Allmän överföring, och därtill debiterar vi dubbel grundavgift.

En tillfällig anslutning är alltid tidsbunden och för det krävs inget separat undertecknat anslutningsavtal. Avtalet kan göras för högst två år.