Beställ ny elanslutning

Beställ ny elanslutning

Obs. Om du flytter, vi ber dig kontakta din elförsäljare. Läs mer om flyttning på vår webbplats.

Beställningens kontaktpersoner Kontrollera fälten

Beställare av anslutning
Företagets uppgifter
Anslutningens ägare

Elanslutningens position Kontrollera fälten

Detta förutsätter en planritning. Du kan bifoga planritningen här.

Tyvärr stöder er enhet inte sändning av filer. Om ni behöver bifoga filer försök med att använda en nyare webbläsare.
{{file.get('name')}} {{file.progress}} % I kö för filöverföring
{{file.data.filename}}
Fel: Sändning av fil misslyckades
Överföringen färdig Radera
Inga filer valda

Tillåtna filformat: .jpg, .jpeg, .gif, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls och .xlsx. Max storlek av fil 7 MB.

Elanslutningens tekniska data Kontrollera fälten

Om du har en planritning och/eller ett mätcentralsschema kan du bifoga dem här.

Tyvärr stöder er enhet inte sändning av filer. Om ni behöver bifoga filer försök med att använda en nyare webbläsare.
{{file.get('name')}} {{file.progress}} % I kö för filöverföring
{{file.data.filename}}
Fel: Sändning av fil misslyckades
Överföringen färdig Radera
Inga filer valda

Tillåtna filformat: .jpg, .jpeg, .gif, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls och .xlsx. Max storlek av fil 7 MB.

Vi gör inkopplingen med överföringsprodukten allmän el. Efter inkopplingen kan du vid behov en gång ändra överföringsprodukten kostnadsfritt.

Ny ansluting kan inte kopplas till nätet utan ett elavtal som är i kraft. Gör ett elförsäljningsavtal med den elförsäljare du vill senast 14 dygn före den önskade kopplingstidpunkten för el.

Andra ärenden Kontrollera fälten

Tyvärr stöder er enhet inte sändning av filer. Om ni behöver bifoga filer försök med att använda en nyare webbläsare.
{{file.get('name')}} {{file.progress}} % I kö för filöverföring
{{file.data.filename}}
Fel: Sändning av fil misslyckades
Överföringen färdig Radera
Inga filer valda

Tillåtna filformat: .jpg, .jpeg, .gif, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls och .xlsx. Max storlek av fil 7 MB.
Valbart fält.
Valbart fält.

Sammandrag Kontrollera fälten

Leverans och underskrift av dokumenten

Det beställda ändringsarbetet förutsätter underskrift av anslutningens ägare, eller en person som har fullmakt. Märk att leveranstiden börjar då Caruna har mottagit det underskrivna avtalet. Märk även att oberoende vilken underskriftsmetod du valt kommer bekräftelsen ännu för underskrift efter att Caruna har behandlat din beställning.

Information för underskrift av avtalet skickas till den e-postadress du gett.

Välj underskriftsmetod och leveranssätt av dokumenten enligt vad som passar dig bäst:

Om mottagaren är ett företag, fyll i detta fält.
Elanslutningens faktureringsadress
Om mottagaren är ett företag, fyll i detta fält.
Elanslutningens faktureringsadress
Om mottagaren är ett företag, fyll i detta fält.
Töm blanketten

Alla behövliga fält har inte fyllts i, eller de innehåller fel

Vi anger anslutningens pris och leveransvillkor i anslutningsavtalet.