Jag genomför elarbeten eller ändringar på egen tomt

Tilläggsmätning

Beställ här >

Jag behöver tilläggsmätning

Ifall din fastighet har fler än ett elförbrukningsställe, så som en byggnad eller en lägenhet vars elförbrukning du vill följa med och mäta separat, behöver du en elmätare för varje enskilt förbrukningsställe. Med tilläggsmätning avses en ny elmätare som läggs till elcentralen. Den nya mätaren har sedan en egen faktureringsgrund. Tilläggsmätningen bör ske i samma elcentral som elanslutningens övriga mätare.

Kom ihåg att göra ett elförsäljningsavtal  med valfri elförsäljare så att din beställning framskrider utan dröjsmål och elen kan kopplas. Elförsäljaren informerar elöverföringsbolaget, som i sin tur ingår ett nättjänstavtal med dig. Du kan byta elförsäljare senare om du vill konkurrensutsätta ditt elavtal.

Din elentreprenör hjälper dig att klarlägga de nödvändiga ändringarna på din elapparatur. Då din elentreprenör har gjort alla nödvändiga ändringar, beställer han installationsarbetet för tilläggsmätaren av oss genom att använda blanketten för allmänna uppgifter. Vi kommer att fakturera dig för arbetet enligt vår gällande prislista för tjänster.

Tilläggsmätning steg för steg

Några exempel på tilläggsmätning

Beställning av en tilläggsmätare till ett parhus

Anslutningen innefattar en installerad elmätare för parhus. Under bygget av parhuset har abonnemanget endast innefattat en elmätare. Två hushåll ska flytta in i parhuset och båda hushållen kommer endast att sköta elräkningen för sitt eget hushåll. Kunden tar kontakt med oss och anmäler om behovet av en tilläggsmätare. Anmälan görs på blanketten som du kommer till via länken uppe till höger på sidan.  Kunden tar kontakt med en elentreprenör som kontrollerar elcentralen med tanke på en installering av en tilläggsmätare och beställer installationsarbetet mha. Blanketten för allmänna uppgifter. Eldistributionsbolaget installerar tilläggsmätaren

På tomten finns det två byggnader av vilka den ena hyrs ut

Båda byggnaderna tillhör samma elcentral och mätare, eftersom de båda tillhört ett och samma hushåll förut. En underhyresgäst ska snart flytta in i den andra byggnaden och underhyresgästen behöver en egen elräkning i framtiden. Kunden anmäler oss om behovet av en tilläggsmätare med blanketten uppe till höger på denna sida och ber elentreprenören kolla huruvida elapparaturen är lämplig för två faktureringsbaserade mätare. Elentreprenören levererar och installerar en ny central. Elentreprenören beställer installeringen av en tilläggsmätare och ett avbrott i strömtillförseln med hjälp av blanketten för allmänna uppgifter. Eldistributionsbolaget kopplar bort elen under installationsarbetet, installerar en tilläggsmätare och flyttar den nuvarande mätaren till den nya elcentralen.