Jag genomför elarbeten eller ändringar på egen tomt

Borttagning av elmätare

Beställ här >

Jag vill ta bort en mätare

Med att ta bort en mätare avser vi att en mätare som står till grund för faktureringen tas bort. Du ska först reda ut om den mätare du vill ta bort är den enda faktureringsbaserade mätaren  i din anslutning. I så fall hittar du mer information om att ta bort en mätare under sidan upprätthållande eller rivning av anslutning?

Ifall elapparaturen som hör ihop med din mätare är onödig i framtiden, kan du göra en beställning för att ta bort en mätare. Beställningen gör du med hjälp av blanketten uppe till höger på denna sida.  Ifall elapparaturen kommer att användas i framtiden men du vill flytta elförbrukningen till en annan mätare, ska din elentreprenör göra en beställning med hjälp av blanketten för allmänna uppgifter. Vi har som eldistributionsbolag alltid ansvaret för att ta bort en mätare och tjänsten är gratis.

Borttagning av mätare steg för steg

Några exempel på borttagning av elmätare

På tomten finns två byggnader och en av dem rivs

Numera har båda byggnaderna var sin faktureringsbaserade mätare. Bastubyggnaden rivs och elkonsumtionen för den byggnaden upphör. Kunden anmäler oss om behovet att ta bort en mätare med den bifogade blanketten. Eldistributionsbolaget kommer och tar bort mätaren.

Det finns två byggnader på en tomt som kunden önskar att få en enda elräkning

Båda byggnaderna har var sin faktureringsbaserade mätare. Den ena mätaren bör tas bort och elkonsumtionen för båda byggnaderna ska sammanföras till en och samma mätare. Du behöver en elentreprenör som gör det här och utför eventuella ändringar i elcentralen. Din elentreprenör gör en beställning på borttagning av den ena mätaren och använder blanketten för allmänna uppgifter. Eldistributionsbolaget kommer och tar bort mätaren.