Fi
Eng
Caruna

Beställ ändringsarbeten för elanslutningen

Beställ ändringsarbeten för elanslutningen

Du kan meddela fler ändringsbehov på samma gång med blanketten. Ändringar som görs i elcentralen kräver också ofta ändringar på anslutningskabeln. Ifall beställningen gäller flera mätare, ber vi dig kontakta vår kundtjänst.

Vid elanslutningsomändringar beställer el entreprenören inkoppling och mätarinstallation med blanketten för allmänna uppgifter.

Hurdant el- eller ändringsarbete kommer du att göra? Kontrollera fälten

Kontaktuppgifter för person som ansvarar för arbetet Kontrollera fälten

Som inskriven kan du endast beställa elanslutning åt dig själv. Om du önskar beställa en elanslutning åt en annan person bör du skriva ut dig göra beställningen som utskriven.

Beställaren av arbetet
Ägare av anslutningen
Kundnumret hittar du på elfakturan.
Kundnumret hittar du på elfakturan.
Kundnumret hittar du på elfakturan.

Anslutningens uppgifter Kontrollera fälten

Förbrukningsställets nummer finns på elöverföringsfakturan.
eller
Mätarnumret finns på elmätaren.

Detaljer för ändringsarbetet Kontrollera fälten

Ändring av anslutningsrätt
Borttagning av elmätare
I fall mätarnumret är annat än det som tidigare anmälts
Installation av tilläggsmätare
T.ex. Gatuadress; lägenhet 1; Gatuadress, källare

Vi gör inkopplingen med överföringsprodukten allmän el. Efter inkopplingen kan du vid behov en gång ändra överföringsprodukten kostnadsfritt

Ny ansluting kan inte kopplas till nätet utan ett elavtal som är i kraft. Gör ett elförsäljningsavtal med den elförsäljare du vill senast 14 dygn före den önskade kopplingstidpunkten för el.

Tilläggsuppgifter Kontrollera fälten

Tyvärr stöder er enhet inte sändning av filer. Om ni behöver bifoga filer försök med att använda en nyare webbläsare.
{{file.get('name')}} {{file.progress}} % I kö för filöverföring
{{file.data.filename}}
Fel: Sändning av fil misslyckades
Överföringen färdig Radera
Inga filer valda

Tillåtna filformat: .jpg, .jpeg, .gif, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls och .xlsx. Max storlek av fil 7 MB. Bifoga en fil åt gången

Sammandrag Kontrollera fälten

Leverans och underskrift av dokumenten

Det beställda ändringsarbetet förutsätter underskrift av anslutingens ägare, eller en person som har fullmakt. Märk att leveranstiden börjar då Caruna har mottagit det underskrivna avtalet. Märk även att oberoende vilken underskriftsmetod ni valt kommer bekräftelsen ännu för underskrift efter att Caruna har behandlat er beställning

Välj underskriftsmetod och leveranssätt av dokumenten enligt vad som passar dig bäst:

Om mottagaren är ett företag, fyll i detta fält.
Faktureringsadress

För tjänster debiteras avgifter enligt prislistan för tjänster.

Om mottagaren är ett företag, fyll i detta fält.
Töm blanketten

Alla behövliga fält har inte fyllts i, eller de innehåller fel

Vi anger pris och leveranstid för en eventuell ändring i anslutningsavtalet. För eventuella tjänster debiterar vi avgifter enligt vår prislista för tjänsten.