Jag genomför elarbeten eller ändringar på egen tomt

Ändring av huvudcentralen

Jag gör ändringar på huvudcentralen

I samband med renoveringar blir det ofta aktuellt att förnya hemmets elinstallationer och därmed att förnya hemmets huvudcentral. Kontakta en elentreprenör som godkänts av Tukes då det blir aktuellt att förnya din elcentral. Elentreprenören har hand om bytet av huvudcentral medan vi som eldistributionsbolag kopplar bort eltillförseln under bytesarbetet så att det är tryggt för elentreprenören att arbeta. Vi utför även arbeten som har att göra med mätare, så som att flytta, ta bort, installera eller byta ut mätare. Din elentreprenör beställer alla arbeten som har att göra med mätare av oss  med hjälp av blanketten för allmänna uppgifter. Vi kommer att fakturera dig för alla arbeten och debitera dig enligt vår gällande prislista för tjänster.

Din elentreprenör beställer arbeten gällande elmätaren med blanketten för almänna uppgifter.

Var någonstans ska den nya huvudcentralen placeras?

Ifall du utför grundreparationsarbeten i din fastighet och ifall du därmed förnyar mätarcentralen ska den placeras på samma sätt vid nybygge. Vi rekommenderar helst att man väljer ett parkskåp som placeras vid tomtgränsen som mätarcentral. Parkskåp är nämligen lämpliga mätarcentraler både under och efter bygget. Övriga ställen där elcentralen kan placeras är en yttervägg som är skyddad mot sol och regn eller ett tekniskt utrymmemed en gångdörr direkt ut. Det tekniska utrymmet bör vara låst men vi  som eldistributionsbolag måste ha tillträde till det. Det räcker om utrymmet är låst med ett rundvarvslås eller dubbellås. Mätarcentralen får inte placeras fast vid en elstolpe eller installeras i ett låst rum, så som i tamburen, garage, förråd eller öppet garage.

Ändring av huvudelcentralen steg för steg