Jag genomför elarbeten eller ändringar på egen tomt

Ändring av anslutningskabel

Jag gör ändringar till anslutningskabeln

Med anslutningsledning avses ledningen som går mellan den i anslutningsavtalet avtalade anslutningspunkten och huvudcentralen. Som byggare ska du komma överens med din av Tukes godkända elentreprenör om att bygga ut anslutningsledningen. Då du förnyar din anslutningsledning och byter ut den mot en jordkabel ska din elentreprenör definiera storleken på anslutningskabelns diameter. Storleken bestäms enligt din anslutningsrätt. Dess mått bör dock vara minst 25mm2 om det är en aluminiumkabel eller 16mm2 då kabeln är av koppar.

Din elentreprenör beställer inkopplingen av anslutningskabeln med blanketten för almänna uppgifter.

Vi kommer som elnätsföretag att närmare bestämma den exakta anslutningspunkten vid gränsen till din tomt. Däremot gör vi inte ändringar till din anslutningskabel. Ifall anslutningen av din kabel till vårt elnät kräver en tilläggsledning som passar ihop med både din anslutningskabel och elnätet, hör det till din elentreprenörs arbetsuppgifter. I samband med att anslutningsledningen förnyas, kommer vi även att förnya ditt anslutningsavtal, varmed ansvaret för underhåll av den nya anslutningsledningen samt äganderätten till anslutningsledningen kommer att tillhöra dig. Ifall anslutningsledningen förnyas får man aldrig avsluta en luftledning genom att fästa ledningarna fast i en vägg.

Bild av anslutningspunkten:

A: Anslutningspunkt, B: Huvudcentral, C: Anslutningskabeln, D: Stamnät