Jag behöver inte längre el

Upprätthålla eller riva anslutningen?

Vilket alternativ passar bäst?

Vi rekommenderar upprätthållande av anslutningen, då el inte längre används i en byggnad. Då har anslutningen en fortsatt beredskap för elanvändning och anslutningsavtalet fortsätter att gälla. Man brukar vanligen upprätthålla anslutningen i byggnader där el inte används på flera år. Ett exempel kan vara ett gammalt hus där användningsändamål är ovisst.

Överväg att riva anslutningen om

  • det inte längre behövs el i någon av byggnaderna eller elförbrukningsställena som hör till anslutningen
  • en ny ägare t.ex. i samband med försäljningen av fastigheten inte uppför någon ny byggnad där el skulle behövas

Vem kan beställa ändring av anslutning då elanvändningen upphör

Då elanvändningen på en anslutning upphör kan anslutningen antingen upprätthållas eller rivas. Den här typen av ändring i anslutningen kan du beställa om du äger fastigheten eller om du har fullmakt av fastighetens ägare. Om anslutningen ägs av flera ägare, behövs en skriftlig fullmakt av var och en. Vid behov ber vi dig skicka oss en fullmakt innan anslutningen kan ändras så att den upprätthålls för eventuell elanvändning i framtiden.

Ändringen för upprätthållande av elanslutningen kan inte göras, om det i anslutningen ingår ett elförbrukningsställe med ett gällande elavtal i någon annans namn än ägarens/ägarnas (t.ex. en hyresgäst).