Jag behöver inte längre el

Riva anslutningen

Beställ här >

Rivning av elanslutningen

När du vill att elanslutningen rivs, avbryter vi eltillförseln och tar bort elmätaren. Vid behov river vi även den del av elnätet som matar elen. I samband med rivningen av anslutningen kontrollerar vi om det ingår återbetalbara anslutningsavgifter i anslutningen. Vi återbetalar den del av anslutningsavgiften som eventuellt är återbetalbar reducerad med rivningskostnaderna. Rivningsskostnaderna kan vara högst lika stora som den återbetalbara anslutningsavgiften. Grundavgiften och den förbrukade energin debiteras normalt ända fram till avlägsnandet av mätaren. Uppsägningstiden för anslutningen är en månad.

Innan du lämnar in en anmälan om rivning av en elanslutning, är det viktigt att du på förhand kontrollerar anslutningens nummer och anslutningens storlek i anslutningsavtalet. Du får vid behov dessa uppgifter från vår kundtjänst.

Rivningen av anslutningen inleds då du godkänt uppsägningsavtalet skriftligt och returnerat det undertecknade avtalet till oss. Elmätaren tas bort och elen bryts inom en månad från det att vi fått tillbaka avtalet. Vi skickar under mellantiden uppgifter om hur rivningen framskrider till den mobiltelefon du gett.

Om du vill ta anslutningen på nytt i bruk, ska du göra ett nytt anslutningsavtal med oss. För den nya anslutningen debiterar vi en anslutningsavgift enligt vår anslutningsprislista som gäller vid respektive tidpunkt.

Rivning av anslutningen steg för steg