Ny elanslutning för byggare

Om du bygger en ny fastighet behöver du en ny elanslutning. Den nya anslutningen ansluter din fastighet till elnätet. Vår kundtjänst hjälper dig i alla skeden av beställningen. Beställ en ny elanslutning i god tid innan byggarbeten inleds så att du får el till din byggplats i tid.

Flyttare – informera Caruna om elanslutningens ägarbyte

Elanslutningen överförs inte automatiskt till den nya ägaren när fastigheten byter ägare. Informera oss om elanslutningens ägarbyte.

Tillfällig elanslutning

En tillfällig elanslutning lämpar sig för dig som behöver mer el medan du bygger eller byggandet av den bestående anslutningen fortfarande pågår.

Mellanspänningsanslutning

Om din elförbrukning är stor, lämpar sig en mellanspänningsanslutning bra för dina behov.