Så här producerar du din egen el

Egen elproduktion

Vill du själv producera den el du använder?

Nu kan du göra det på ett ekologiskt sätt. På marknaden hittar du mindre elproduktionsanläggningar som utnyttjar förnybara energikällor för så kallad mikroproduktion och lite större produktionsanläggningar för så kallad småskalig elproduktion. På vår webbplats kan läsa mer om både mikro- och småskalig elproduktion och hitta våra allmänna anvisningar för hur din anläggning ska anslutas till Carunas elnät.

Mikroproduktion

hänvisar till elproduktion med hjälp av små elproduktionsanläggningar såsom solpaneler och vindkraftverk som anslutits till en fastighet. Den el dessa anläggningar producerar används för att driva hushållsapparater och värma upp det egna hemmet. Apparaternas sammanlagda effekt får inte överskrida 100 kVA.

Småskalig elproduktion

är ett steg i riktning mot yrkesmässig elproduktion. Småskalig elproduktion sker med hjälp av produktionsanläggningar som har en större kapacitet än mikroproduktionsanläggningar, t.ex. med vindkraftverk som har en höjd på tiotals meter eller solpanelanläggningar som täcker hela byggnader.

Med småskalig elproduktion producerar du en större mängd el än du gör med mikroproduktion och därtill är småskalig elproduktion ofta kommersiell. Produktionsanläggningar som används för småskalig elproduktion har en elproduktionskapacitet på 100 kVA till 2 MVA.

Kraftverk

används vid yrkesmässig verksamhet med enorma elproduktionsanläggningar. Stora vindparker bestående av tiotals 100 meter höga vindkraftverk är exempel på enorma elproduktionsanläggningar vars produktionskapacitet överskrider 2 MVA.

Bedöm fördelar med egen produktion

Med hjälp av vår solenergi- och produktionskalkylator kan du testa fördelarna med att producera el själv.

SOLENERGIKALKYLATOR

  • Genom att mata in uppgifter om produktionen i kalkylatorn får du en uppskattning av din egen elproduktion och hur mycket du sparar in på din elfaktura årligen.
  • Med hjälp av kalkylatorn ser du också det eventuella försäljningsvärdet av elen.
  • Efter uträkningen kan du lämna en begäran om kontakt ifall du är intresserad av ytterligare information.
  • Observera att kalkylatorn bara ger ungefärliga uppgifter om och priser på egen elproduktion. Anslutningen av produktionen och priserna för produktionen avtalas alltid med nätbolaget från fall till fall.
  • Gå till solenergikalkylatorn

PRODUKTIONSKALKYLATOR

  • Genom att mata in uppgifter om produktionen i kalkylatorn får du en uppskattning av din egen elproduktion och hur mycket du sparar in på din elfaktura årligen.
  • Med hjälp av kalkylatorn ser du också det eventuella försäljningsvärdet av elen.
  • Efter uträkningen kan du lämna en begäran om kontakt ifall du är intresserad av ytterligare information.
  • Observera att kalkylatorn bara ger ungefärliga uppgifter om och priser på egen elproduktion. Anslutningen av produktionen och priserna för produktionen avtalas alltid med nätbolaget från fall till fall.
  • Gå till produktionskalkylatorn