Du betjänas på plats av: Carunas invånartjänst

Kundtjänsten flyttar ut på nätet, tjänster digitaliseras, och möten ansikte mot ansikte blir färre. Caruna använder givetvis också de elektroniska servicekanalerna flitigt, men nu möter vi kunden även på kundens hemmaplan.

Invånartjänstrepresentanterna rör sig i närheten av Carunas elnätsarbetsplatser och är anträffbara i butiker och i evenemang, och i vissa områden kontaktas människor även via telefonsamatal. Förutom att ge information och svar på frågor skapar invånartjänsten även munter diskussion i människornas vardag.

Syftet med invånartjänsten är i synnerhet att sprida information om byggandet i alla skeden av byggprojektets livscykel. Målet är att det inte kvarstår några frågor eller bekymmer om byggprojektets tidtabell eller förverkligande hos de invånare som möts. Invånartjänsten kan förstås också svara på andra Caruna-relaterade frågor och vid behov förmedla kundens fråga till vår kundtjänst.

Invånartjänsten gör sig synlig och hörbar med hjälp av sin tjänstevagn.

Ta modigt kontakt med invånartjänsterepresentanterna och ställ dina frågor.

Du betjänas på plats av: Carunas invånartjänst.