Dataskydd och rättsligt meddelande

Dataskydd och rättsligt meddelande

Rättsligt meddelande

Välkommen till Caruna-företagens Internet webbplats (hädanefter "Webbplats"). Vi ber dig att bekanta dig med de följande användarvillkoren innan du använder Webbplatsen.

Immateriella rättigheter

All material som presenteras på sidan (bl.a. text, bilder, videon, logon, varumärken och programvara) tillhör Caruna Networks Ab och/eller dess dotterbolag (hädanefter "Caruna") eller dess licensgivare. Caruna behåller alla rättigheter till innehållet på Webbplatsen. 

Dokument som publiceras på Webbplatsen vars bruk för information till allmänheten inte kräver Carunas tillstånd meddelas skilt på Webbplatsen. Informationskällan måste ändå alltid nämnas i samband med användningen av information.

Utnyttjande av material som publicerats och ägs av Webbplatsen bör vara för privat, icke-kommersiellt bruk i enlighet med upphovsrättslagen.
All övrig kopiering, delning, överföring eller redigering är förbjudet om inte Caruna på förhand skilt gett sitt skriftliga tillstånd.

Ansvarsfrihetsklausul

Materialet på Webbplatsen publiceras i den form den är och Caruna ansvarar inte för dess riktighet, fullständighet eller pålitlighet. Materialet kan inte i någon omfattning ses som erbjudanden eller åtaganden som förbinder Caruna. Caruna förbehåller sig rätten att när som helst ändra materialet och Webbsidans användarvillkor, tillgänglighet eller övriga egenskaper. Dessutom garanterar Caruna inte att Webbsidan är tillgänglig felfritt eller utan avbrytningar.

För dessa användarvillkor tillämpas finländsk lagstiftning. Caruna är inte ansvarig för eventuella skador som orsakats av bruk av material eller länkar som publicerats på Webbplatsen med undantag av ansvar som bestämts av tvingande lagstiftning. 

Caruna strävar till att följa den högsta möjliga informationssäkerhetsnivån. Dock bör användaren förstå att Internet inte är helt informationssäker. Användarna av Webbplatsen måste använda rimliga medel för att försäkra informationssäkerheten för sina egna Internet-förbindelser och apparater.

Integritetsskydd och användning av cookies

Caruna följer den gällande dataskyddslagstiftningen. Uppgifter som lagrats i personregister används endast för ändamål som uppges i registret över behandling. Varje person har rätt att granska uppgifterna som berör denne i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Webbplatsen kan använda cookies på ett sätt så att intimitetsskyddet inte riskeras. Cookies är små textfiler som skickas till användarens webbläsare och som hjälper Caruna att utveckla Webbplatsens innehåll. Mottagning av cookies kan förbjudas i webbläsaren, men det kan orsaka att sidorna inte fungerar på samma sätt som när cookies är i bruk.

Begäran om kontroll av registeruppgifter

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter på ett lagenligt, skäligt och transparent sätt. Du kan bekanta dig med behandlingen av personuppgifter i adressen www.caruna.fi/asiakasrekisteri

Åtkomst till egna uppgifter

Du har rätt att granska eventuell behandling av uppgifter som berör dig i Caruna.  Eftersom behandlingen av en begäran om kontroll förutsätter identifiering av personen är utgångspunkten att begäran om kontroll görs med en elektronisk blankett eller personligen i Carunas lokaler i Esbo.  

Skicka begäran om kontroll med elektronisk blankett

Du kan skicka en begäran om kontroll med elektronisk blankett. Din identitet kommer att kontrolleras genom dina bankkoder. Du kan förflytta dig till identifikationen genom att välja din nätbank. Efter identifikationen kan du fylla i och skicka blanketten för begäran om kontroll.

För begäran om kontroll som gjorts elektroniskt skickar vi uppgifterna i elektroniskt format. På särskild begäran skickar vi uppgifterna i posten. 

Gör begäran av kontroll på plats

Du kan göra en begäran också på plats i Carunas lokaler i besöksadressen Officersgatan 2, Esbo. Ta med ditt pass eller ID-kort med foto eftersom vi kontrollerar din identitet från ett ikraftvarande officiellt identitetsbevis. 

För begäran om kontroll som gjorts på plats skickar vi uppgifterna i första hand i elektroniskt format. På särskild begäran skickar vi uppgifterna i posten. 

Begäran om kontroll som gjorts på annat sätt

Om ingendera av de ovannämnda sätten för begäran av kontroll passar dig kan du skriva ut blanketten från en länk på Carunas nätsidor och fylla i den för hand. Skicka den ifyllda blanketten till adressen:

Caruna Oy
Begäran om kontroll av uppgifter
PB 1
00068 CARUNA

Du kan skicka blanketten också som e-post till adressen tietosuoja@caruna.fi

Begäran om kontroll som skickas med post eller e-post måste inkludera en kopia av ett ikraftvarande pass eller ID-kort med foto. Vi skickar svaret till den kontaktadress som finns i vårt register/i befolkningsregistret.

Behandling av begäran om kontroll

Vi kommer att behandla din begäran inom en månad.

Om den registrerade ber om flera kopior av de behandlade personuppgifterna förbehåller Caruna sig rätten att debitera för utlämnandet av uppgifterna en timtaxa i enlighet med gällande prisförteckning för kontorsarbete.

Du visste väl att du kan sköta dina elärenden i Carunas Mina sidor -tjänsten? I tjänsten hittar du bl.a. dina elräkningar, avtal och förbrukningsuppgifter. Logga in eller registrera dig som användare i adressen www.caruna.fi/sv/minasidor.