Värden och ansvarstagande

Våra intressenter

Som Finlands största elöverförings- och distributionsbolag har Caruna en anmärkningsvärd samhällelig roll. Vi identifierar och uppskattar våra intressenters förväntningar och strävar efter att hitta en jämvikt mellan intressenternas olika förväntningar.

Caruna har 664 000 privat- och företagskunder som är beroende av en pålitlig elöverföring. Vi förmedlar el till våra kunder effektivt, säkert och med så få störningar som möjligt.

Vi har ungefär 270 anställda och deras välfärd är oerhört viktig för oss. Dessutom sysselsätter vi genom våra nätverksintvesteringar och i vår underhållsroll ett flerfaldigt antal serviceföretag och leverantörer. På så sätt skapar vi även välfärd i samhället.

För att fylla våra kunders behov bygger, underhåller och utvecklar vi våra elnät i samförstånd med kommunerna inom vårt nätområde, andra regionala myndigheter och markägare. Vi samarbetar med andra operatörer inom energisektorn. Vi samarbetar också effektivt med Energimyndigheten och andra centrala rikstäckande myndigheter för att utveckla reglerna för investeringsklimatet.

Vi är ett ansvarstagande och attraktivt objekt för våra investerare.