Värden och ansvarstagande

Samhällsansvar

Icke-diskriminering

Utgångspunkten för Carunas verksamhet är en jämställd attityd till våra kunder och andra intressenter. Vi vill erbjuda våra kunder information och tjänster som gör det lätt koppla upp till våra elnät och möjligt att använda, följa med och effektivera den egna elförbrukningen.

Alla kundrelaterade uppgifter är konfidentiellt material och vi överlåter aldrig uppgifter om dig till en tredje part. Kundinformation är material som vi endast uppger åt kunden själv eller personer som kunden gett fullmakt åt att agera i kundens ärenden.

Vi följer ett program för icke-diskriminering och gör årligen en rapport på basis av detta program. Rapporten skickar vi alltid till regleringsmyndigheten och den publiceras även på vår webbplats. Du kan bekanta dig med denna rapport (endast på finska) på länken nere på sidan.

Reglering

Elöverföringsbolagen har ett naturligt monopol på sitt verksamhetsområde. Sett ur samhällets synvinkel är det helt enkelt inte vettigt eller kostnadseffektivt att flera bolag bygger egna, parallella elnät på samma område.

På grund av det här är elnätverksamheten reglerad. Reglering är nödvändigt för att säkra att elöverföringspriserna förblir rimliga och elnätverksamheten effektiv.

Myndigheterna strävar efter att med reglering och övervakning hitta en balans mellan rimliga priser och elöverföring av god kvalitet, sett ur både kundernas och elöverföringsbolagens synvinkel.

Elöverföringsbolagens skyldigheter finns definierade i elmarknadslagen samt i olika förordningar och bestämmelser som utfärdats av myndigheter. Energimyndighetens övervakningsmodell definierar metoderna och grunderna för hur rimliga priser på el ska räknas ut.

Övervakningsmodellen görs alltid i förhand för fyra år framåt och i den definieras metoderna för hur man räknar beloppen på den tillåtna inkomsten. Övervakningsmodellen definierar en rimlig helhetsvinst för elöverföringsbolag men tar inte ställning till prisnivån på enskilda tariffer.