Värden och ansvarstagande

Carunas värden

Kundorientering

  • Genom vårt eget agerande tillsammans med våra samarbetspartners ser vi till att du som kund har en bekymmerslös vardag.
  • Vi är medvetna om och vill förstå framtida generationers behov samt utvecklar vår verksamhet och våra tjänster i enlighet med det.
  • Det är enkelt att kontakta oss, vi är yrkeskunniga och vi är även en pålitlig partner.

Ansvarsfullhet

  • Vi är pålitliga och tar vårt ansvar gentemot våra kunder, samarbetspartners och ägare. Vi arbetar således till förmån för det finländska samhället.
  • Säkerhet och miljö är högprioriterat i all vår verksamhet.

Samarbete

  • Vi arbetar öppet över organisationsgränserna för att nå vårt gemensamma mål.
  • Vi utvecklar eldistributionen i samarbete med energimyndigheter och andra myndigheter, kommuner och hela den berörda branschen i Finland och Europa.

Resultatorientering

  • Vi tillhandahåller våra tjänster på ett effektivt sätt till förmån för alla våra intressentgrupper.
  • Vi tar initiativ och utvecklar vår verksamhet på lång sikt.
  • Vi höjer börsvärdet på ett hållbart sätt till förmån för aktieägarna.