Värden och ansvarstagande

Carunas värden

Jag handlar i kundens intresse

 • Jag känner igen kundens behov och gör mitt bästa för att uppfylla dem
 • Tillsammans med våra samarbetspartners säkerställer jag en högkvalitativ kundupplevelse
 • Jag är Carunas röst och ansikte utåt
 • Jag håller det jag lovat till både utomstående och interna kunder
 • Jag har förmågan att berätta om oss på kundens eget språk

Jag producerar resultat och är modig

 • Jag vill utvecklas och förnya mitt arbete – jag räds inte förändringar
 • Jag bär ansvar och fattar beslut
 • Jag sätter ribban högt och har vilja att förbättra mina prestationer
 • Vi lyckas och misslyckas tillsammans
 • Vi gläds över stunder då vi lyckas och vi lär oss av våra erfarenheter
 • Jag identifierar risker och tar dem i betraktande

Vi utvecklar det finländska samhället med tanke på framtiden

 • Vi sköter om vårt nät som är en grundpelare i vårt samhälle
 • Vi är lokala och det är lätt att tala till oss
 • Vi skapar möjligheter för andra aktörer och hela samhället
 • Vi deltar i samhällsdebatten
 • Vår verksamhet är transparent och vi bär ansvar
 • Vi utvecklar vårt nät på lång sikt och på ett sätt som är förnuftigt med tanke på helheten