Fi
Eng
Caruna

Carunas anmälningskanal

Carunas anmälningskanal

Om ditt ärende rör vanliga frågor om din kundrelation (till exempel avtalsändringar eller fakturering), ber vi dig kontakta Carunas kundtjänst eller använda vår elektroniska tjänst Caruna+.

 

Läs mer:

Gör skadeanmälan
Gör en felanmälan

 

Till Carunas uppförandekod (eng. Code of Conduct) hör att följa lagar och etiska värden i all vår verksamhet. Vi förhåller oss med allvar till misstankar om olaglig eller oetisk verksamhet och vi uppmuntrar dig att rapportera sådana fall till oss.

 

Carunas anmälningskanal ger alla Carunas medarbetare, avtalsleverantörer samt vem som helst en chans att anmäla fall där någon bryter mot

  • Carunas uppförandekod
  • Carunas avtalsleverantörers uppförandekoder
  • gällande lagar och förordningar.

 

Med blanketten nedan kan du skicka oss din anmälan. Vänligen fyll i alla väsentliga detaljer gällande dina observationer. Vid behov kan du bifoga dokument, bland annat fotografier, till din anmälan.

 

Alla anmälningar behandlas konfidentiellt och opartiskt. Alla anmälningar om eventuella brott presenteras för bolagets högsta ledning. Du kan göra din anmälan anonymt. Om du lämnar oss din kontaktinformation gör du det möjligt för Carunas representanter att vid behov kontakta dig under utredningsprocessen.

Beskrivning av anmälningskanalsregistret

 

Valbart fält.
Valbart fält.
Valbart fält.
eller
Tyvärr stöder er enhet inte sändning av filer. Om ni behöver bifoga filer försök med att använda en nyare webbläsare.
{{file.get('name')}} {{file.progress}} % I kö för filöverföring
{{file.data.filename}}
Fel: Sändning av fil misslyckades
Överföringen färdig Radera
Inga filer valda

Tillåtna filformat: .jpg, .jpeg, .gif, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls och .xlsx. Max storlek av fil 7 MB. Bifoga en fil åt gången
Töm blanketten

Alla behövliga fält har inte fyllts i, eller de innehåller fel