Rivning av gammalt elnät, återvinning och val av material

År 2019 revs och vidarebehandlades cirka 11 000 ton olika material. 

I och med att vi lägger jordkabel river vi en betydande del av vårt luftledningsnät, bland annat transformatorer, järn, ledare, kablar, blandavfall, impregnerade trästolpar, glas, porslin, betong och koppar.

Av det rivna materialet går största delen till återvinning som material eller energi. Till exempel av transformatorerna och kablarna kan man för tillfället återvinna och återvända mer än 97 procent. De rivna trästolparna återvinns i sin tur genom att bränna dem till energi.

Pylväs- ja puistomuuntamo
Den stolptransformator som finns till vänster ersätts med kopplingsstationen till höger. Då är elutrustningen skyddad inomhus och eventuella oljeläckage kommer inte ut i marken.

Stolparna från det rivna elnätet endast för professionellt bruk

Det finns noggrann reglering kring hur stolpar hanteras, återanvänds och förstörs. De tidigare impregneringsmedlen CCA och kreosot innehåller skadliga ämnen, och användningen av CCA har förbjudits i nya stolpar fr.o.m. 2006. Stolpar som har impregnerats med dessa medel får inte komma i kontakt med människor, djur eller näring, och de får i inget fall hamna hos konsumenter.

Sedan 2007 har vi endast använt s.k. C-stolpar, som är kopparsaltimpregnerade. Kopparsalter används allmänt som impregnering också i sådant tryckimpregnerat trä som säljs till konsumenter. Vi överlåter rivna stolpar endast till sådana instanser som lagen tillåter för återanvändning vid objekt som är tillåtna enligt lag. Myndigheterna övervakar återanvändningen av stolpar.

Materialvalen styrs av miljö- och säkerhetskrav

En effektiv användning av material finns med i elnätets hela livscykel, från planering och byggande till rivning och återvinning.

Vi förutsätter bl.a. information om:

  • sammansättningen hos materialen och de kemikalier de innehåller
  • användningssäkerhet och återvinningsbarhet
  • i mån av de möjlighet deras ursprung.