Kom och jobba hos oss

Lediga tjänster

Lediga tjänster

Här kan du bekanta dig med våra lediga tjänster och lämna din ansökning. Om du har några frågor om våra lediga tjänster eller hur din ansökan gått framåt når du oss enklast per e-post: rekrytointi@caruna.fi.

Se lediga tjänster här.

Vad händer efter att jag skickat in min ansökan?

När du lämnat in din ansökan till någon av våra lediga tjänster och ansökningstiden gått ut strävar vi efter att kontakta dig så snart som möjligt.

Efter att ansökningstiden löpt ut kallar de personer vi valt ut till en intervju. Vi meddelar dig så snart som möjligt via mejl om du inte finns med bland dem som gått vidare.

Vår rekryteringsprocess innehåller i vanliga fall två intervjuer. I denna deltar den rekryterande förmannen och ofta är också HR med. Till vår process hör också en lämplighetsvärdering av de kandidater som avancerat till slutfasen samt en säkerhetsprövning inför vissa uppgifter. I vissa urvalsprocesser hjälper våra samarbetspartners till med värderingen.