Ett vädersäkert nät

 Ett vädersäkert nät

Ett vädersäkert nät

Mot en vädersäker elförsörjning

Caruna fortsätter att investera i sitt elnät i syfte att förbättra det så att kunderna kan lita på att elförsörjningen fortsätter att fungera som den ska.

Vår uppgift som eldistributionsbolag är att se till att eldistributionen till 1,5 miljoner finländare fungerar och att elen löper till varje stuga och hörn av vårt elnät.

“En störningsfri elförsörjning är en grundläggande förutsättning för att vardagen ska löpa och samhället fungera. Vi arbetar hela tiden för att våra kunder inte ska behöva lida av elavbrott,” säger Kosti Rautiainen, elnätschef vid Caruna.

År 2017 investerade Caruna ca 300 miljoner euro i sitt elnät, och vid utgången av året täckte det vädersäkra nätet 71 % av våra kunder.

Karta över våra nätförbättringsprojekt →

Investeringar i vårt elnät år 2017

Luftledningar ersätts med markkablar

Så gott som hälften av Carunas nätområden ligger mitt i skogsområden. Klimatförändringen kommer att öka extrema väderfenomen och skador på nätet orsakade av storm och tung snölast.

Hela 70 procent av alla elavbrott beror på väderfenomen, vilket är orsak till att luftledningar rivs och ersätts med kabeldragning under jorden. Förändringen förbättrar avsevärt elförsörjningens tillförlitlighet vilket ger kunder en trygghet i deras vardag.

Våra mål för ökad leveranssäkerhet

“Ett nätverk som består av markkablar är tio gånger mer tillförlitligt än ett som består av luftledningar.” -Kosti Rautiainen, elnätschef vid Caruna. ”Det kan inte skadas av vindar, stormar eller fallande träd. Under de följande åren kommer alla tätorter och stadsplaneområden att vara helt fria från luftledningar,” berättar Rautiainen.

Carunas elnät byggs ut på ett ansvarsfullt sätt. År 2017 återvanns ca sju miljoner kilo rivet material från elnätet.

 

Ett elnät som tjänar i 50 år

Carunas nätförbättringsprojekt kommer ännu att fortsätta i flera år. De mest omfattande investeringarna görs i Södra och Sydvästra Finland samt Satakunta eftersom dessa områden är mest sårbara för höststormar.

“Det elnät vi nu bygger kommer att tjäna finländare och samhällets krav i 40–50 år. I framtiden kommer enskilda kunder som bor på tätorter inte nödvändigtvis att alls längre lida av avbrott som beror på väderfenomen. Även utanför tätorterna kommer det att bli färre avbrott som även kommer att vara kortare,” lovar Rautiainen.

Då man bygger ett intelligent elnät beaktar man även framtida behov och användning.  Kunden kommer i framtiden att vara både elkonsument och elproducent. Elnätet kommer att tjäna småproducenter och elbilister bättre i framtiden.