Caruna

Ekonomiska publikationer och rapportering

Ekonomiska publikationer och rapportering

Ekonomiska publikationer

För investerare

Kontaktuppgifter

Jyrki Tammivuori
ekonomidirektör och vice verkställande direktör
0400 472 371

Våra e-postadresser följer mönstret fornamn.efternamn(at)caruna.fi
 
Investerarrelationer: ir(at)caruna.fi

Carunas kreditklassificering

Standard & Poors har gett den långsiktiga kreditvärderingen BBB+ för företag och förutsett stabila ekonomiska utsikter åt Caruna.

Årsrapporter

Caruna rapporterar vart kalenderår om sin verksamhet och mål för företagsansvar på finska och på engelska. I rapporteringen följer vi GRI G4-riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Även Carunas ekonomiska resultat rapporteras som en del av den årliga rapporten.

Läs Carunas årsrapport 2018.