Ekonomiska publikationer

Ekonomiska publikationer

För investerare

Kontaktuppgifter

Jyrki Tammivuori
ekonomidirektör
0400 472 371
Våra e-postadresser följer mönstret fornamn.efternamn@caruna.fi
 
Investerarrelationer: ir@caruna.fi

Carunas kreditklassificering
 

Standard & Poors har gett den långsiktiga kreditvärderingen BBB+ för företag och förutsett stabila ekonomiska utsikter åt Caruna.

Årsrapporter

Caruna rapporterar vart kalenderår om sin verksamhet och mål för företagsansvar på finska och på engelska. I rapporteringen följer vi GRI G4-riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Även Carunas ekonomiska resultat rapporteras som en del av den årliga rapporten.

Läs Carunas årsrapport. Följande rapport publiceras våren 2018.