Caruna som företag

Vi sprider positiv energi

Carunas ursprung

Caruna grundades 2014, men företagets historia inleddes redan år 1912 på en ort som heter Karuna, där ett nytt elöverföringsbolag inledde sin verksamhet. Efter många olika skeden – senast som en del av Fortum – är vi nu Caruna, ett modernt elöverföringsbolag. Vi fokuserar på att allt ska fungera ännu smidigare i vardagen i denna nya tidsålder och uppskattar även vår hundraåriga erfarenhet.

Säker eltillgång, smidig vardag

Vårt företag överför el för att göra livet lättare för människor i vardagen. På detta sätt kan vi alla enkelt och bekymmerslöst koka vårt morgonkaffe, värma julbastun, skicka meddelanden till våra nära och kära, samt läsa kvällssagor i läslampans sken. El är ett grundläggande behov. Vårt företag ser till att elen fungerar. Vi sprider positiv energi.

Vi vill svara mot våra kunders förväntningar och framför allt garantera störningsfria elleveranser. Vi förbättrar och utvecklar kontinuerligt vårt elnät. På grund av detta kan du som kund till exempel själv producera el för eget behov och sälja överskottselen genom vårt nät. För att vi även ska kunna garantera snabb och sakkunnig service, tydlig fakturering, rapportering av elförbrukning och information om elavbrott, använder vi olika kanaler.

Caruna som företag

Caruna är det största företaget som koncentrerar sig på elöverföring i Finland. Vi har en marknadsandel på cirka 20 procent av den lokala elöverföringen i Finland. Vi ansvarar för elöverföringen till 664 000 privat- och företagskunder i södra, sydvästra och västra Finland, i Joensuu, i den ekonomiska regionen Koillismaa i nordöstra Finland, samt i Satakunta. Carunas elnät sträcker sig över nästan 82 000 kilometer och når nästan två gånger runt jordklotet. Vi har en personal på 270 personer och sysselsätter cirka 2 000 personer direkt runt om i Finland. Vi investerar årligen cirka 200 miljoner euro i vårt elnät. Vår verksamhet regleras av Energimyndigheten som övervakar elnätsverksamheten i Finland.

Carunas ägare

Caruna ägs av de finländska pensionsförsäkringsbolagen Keva (12,5 %) och Elo (7,5 %) samt de internationella investeringsbolagen First State Investments (40 %) och OMERS Infrastructure (40 %), som investerar i infrastruktur.