Caruna

Styrelse

Styrelsen ansvarar för koncernens strategiska utveckling och övervakar och styr koncernens affärsverksamhet och administration. Styrelsen består av representanter för de internationella infrastrukturinvesterarna OMERS Infrastructure och First State Investments. Läs mer om styrelsen i vår årsrapport på finska.

Styrelsemedlemmar

Matti Ruotsala, ordförande
Jouni Grönroos, styrelsemedlem
John Guccione, styrelsemedlem
Gregor Kurth, styrelsemedlem
Matt Liddlestyrelsemedlem
Niall Mills, styrelsemedlem
Laura Tarkka, styrelsemedlem

Ellen Richardson, vice-styrelsemedlem
Nick Grant, vice-styrelsemedlem
Ines Grund, vice-styrelsemedlem