Caruna som företag

Strategi och värden

Vi vill främja att trafiken elektrifieras, ökningen av förnybar energiproduktion, uppkomsten av energisamfund och kundernas delaktighet i energimarknaden.

Klimatförändringen och digitaliseringen är omvälvande för energibranschen och samtidigt för hela samhället. Ett vädersäkert smart elnät skapar också grunden för framtidens energisystem, där de digitala tjänsterna ökar, trafiken elektrifieras och konsumenterna blir elproducenter.

Vår vision är en miljon nöjda kunder

Vi vill växa och förbättra den service vi producerar för kunderna. Våra strategiska grundpelare är kundcentrerad och effektiv kärnverksamhet och ett gott företagsmedborgarskap. Dessa bygger grunden för att vara branschföregångare inom tillväxt och utvecklingen av nya tjänster och i byggandet av ett smart elnät.

År 2018 var leveranssäkerheten 99,98 procent

Kundcentrerad och effektiv kärnverksamhet

Vi vill göra vardagen för våra kunder enkel när det gäller tjänster som är relaterade till eldistribution, till exempel vid öppnande av anslutningar och överföring, uppföljning av energiförbrukning och förändringar som gäller fakturering eller anslutning av förnybara energisystem till nätet. Vi skapar den bästa kundupplevelsen genom att garantera en störningsfri eldistribution dygnet runt. År 2018 investerade vi 258,4 miljoner euro i byggandet av elnät. 

Gott företagsmedborgarskap

Vi för en aktiv dialog med våra centrala intressentgrupper, så att vi kan bygga förtroende för Carunas verksamhet och tillsammans utveckla framtidens eldistributionsverksamhet i Finland. Vi deltar i utvecklingsarbete inom branschen och intresseorganisationer. Vi utvecklar och tar i bruk nya tjänster och verksamhetsmodeller i samarbete med våra partner. Vi ordnar också diskussionstillfällen som gäller nätbyggnadsprojekt eller Carunas verksamhet, till exempel tillsammans med Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK) och Egnahemsförbundet.

Det finländska energisystemet står inför en stor förändring.

Vårt mål är att vara med om att hitta lösningar för att utveckla energimarknaden i en mera kundcentrerad och samhälleligt mer hållbar riktning. År 2018 deltog vi i Arbets- och näringsministeriets arbetsgrupp för smarta nät.

Tillväxt och nya tjänster

Genom tillväxt och nya tjänster stöder vi vår grundläggande verksamhet i en omgivning som är stadd i omvandling och främjar utvecklingen av smarta energisystem
i Finland. Vi vill växa och vara med om att utveckla nya tjänster, som vi har sakkunskap i. Vi ser eldistributionsnätet som en utmärkt plattform för nya, gröna energilösningar, till exempel efterfrågeflexibilitet för konsumenter och energisamfund.

Värden

Jag handlar i kundens intresse

 • Jag känner igen kundens behov och gör mitt bästa för att uppfylla dem
 • Tillsammans med våra samarbetspartners säkerställer jag en högkvalitativ kundupplevelse
 • Jag är Carunas röst och ansikte utåt
 • Jag håller det jag lovat till både utomstående och interna kunder
 • Jag har förmågan att berätta om oss på kundens eget språk

Jag producerar resultat och är modig

 • Jag vill utvecklas och förnya mitt arbete – jag räds inte förändringar
 • Jag bär ansvar och fattar beslut
 • Jag sätter ribban högt och har vilja att förbättra mina prestationer
 • Vi lyckas och misslyckas tillsammans
 • Vi gläds över stunder då vi lyckas och vi lär oss av våra erfarenheter
 • Jag identifierar risker och tar dem i betraktande

Vi utvecklar det finländska samhället med tanke på framtiden

 • Vi sköter om vårt nät som är en grundpelare i vårt samhälle
 • Vi är lokala och det är lätt att tala till oss
 • Vi skapar möjligheter för andra aktörer och hela samhället
 • Vi deltar i samhällsdebatten
 • Vår verksamhet är transparent och vi bär ansvar
 • Vi utvecklar vårt nät på lång sikt och på ett sätt som är förnuftigt med tanke på helheten