Caruna

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen har som sin uppgift att förbereda koncernens affärsverksamhetsplan och att tillsammans med vd:n besluta om investeringar. Varje medlem i ledningsgruppen ansvarar för den operativa verksamheten inom det egna ansvarsområdet.

Tomi Yli-Kyyny

Verkställande direktör

Förja på Twitter: @TomiYliKyyny

Katriina Kalavainen

Kundrelationer

Förla på Twitter: @KatriinaKalav

Elina Lehtomäki

Utveckling och innovationer

Följa på Twitter: @ElinaMaariaL

Anne Pirilä

Kommunikation och samhällsrelationer

Följa på Twitter: @anne_pirila

Kosti Rautiainen

Elnät

Följa på Twitter: @KostiRautiainen

Tommi Saikkonen

Personal

Följa på Twitter: @tsaikkon

Jyrki Tammivuori

Företagstjänster och strategisk planering

Från vänster, bakom: Katriina Kalavainen (kundrelationer), Harri Pynnä (administration och riskhantering) fram till 31 juli 2019 , Kosti Rautiainen (elnät), Elina Lehtomäki (utveckling och innovationer) och Tommi Saikkonen (personal).

Från vänster, framför: Anne Pirilä (kommunikation och samhällsrelationer), Jyrki Tammivuori (företagstjänster och strategisk planering) och Tomi Yli-Kyyny (verkställande direktör).