Caruna som företag

Företagets ledning

Styrelsen består av de internationella investeringsbolagen First State investments och Borealis Infrastructure, som båda investerar i infrastruktur. Styrelsens ordförande är Juha Laaksonen.

Medlemmarna i ledningsgruppen samt deras ansvarsområden

Tomi Yli-Kyyny
Verkställande direktör

Jyrki Tammivuori
Ekonomi

Harri Pynnä
Företagets utveckling

Timo Jutila
Egendomsförvaltning

Riikka Hirvisalo-oja
Reglering

Jörgen Dahlqvist
Driftverksamhet

Tommi Saikkonen
Personal

Katriina Kalavainen
Kundrelationer

Henna Tuominen
Kommunikation

Heikki Linnanen
ICT