Caruna som företag

Caruna som företag

Vårt företag

Caruna är Finlands största elöverföringsbolag. Vi har en ca 20 procents marknadsandel av Finlands lokala elöverföring. Vi ansvarar för elöverföringen till 670 000 privata kunder och företag i Nyland, Tavastland, Egentliga Finland, Satakunta, Österbotten, Södra och Norra Österbotten, Lappland och Joensuu. Vårt nät omspänner 82 000 kilometer, det vill säga en sträcka som når två gånger runt jordklotet.  

Caruna grundades 2014, men företagets historia inleddes redan år 1912 på en ort som heter Karuna, där ett nytt elöverföringsbolag inledde sin verksamhet. Vi överför el med 100-års erfarenhet. Vi ser till att elen löper för att göra livet lättare för människor i vardagen. På detta sätt kan vi alla enkelt och bekymmerslöst koka vårt morgonkaffe, värma julbastun, skicka meddelanden till våra nära och kära, samt läsa kvällssagor i läslampans sken. Vi sprider positiv energi.

Vi vill framför allt trygga en störningsfri eldistribution och därför förbättrar vi konstant vårt elnät. På grund av detta kan du som kund till exempel själv producera el för eget behov och sälja överskottselen vidare till andra konsumenter.

Vi har en personal på 280 personer och sysselsätter cirka 2 000 personer direkt runt om i Finland. Vi investerar årligen cirka 200 miljoner euro i vårt elnät. Vår verksamhet regleras av Energimyndigheten som övervakar elnätsverksamheten i Finland.

Caruna ägs av de finländska pensionsförsäkringsbolagen Elo (7,5 %) och Keva (12,5 %) samt de internationella investeringsbolagen First State Investments (40 %) och OMERS Infrastructure (40 %), som investerar i infrastruktur.
 

Administration

Styrelsen ansvarar för koncernens strategiska utveckling och övervakar och styr koncernens affärsverksamhet och administration. Styrelsen består av representanter för de internationella infrastrukturinvesterarna OMERS Infrastructure och First State Investments. Läs mer om styrelsen i vår årsrapport.

Styrelsemedlemmar

Juha Laaksonen, puheenjohtaja
Kenton Bradbury, styrelsemedlem
Jouni Grönroos, styrelsemedlem
John Guccione, styrelsemedlem
Gregor Kurth, styrelsemedlem
Niall Mills, styrelsemedlem
Tomas Pedraza, vice-styrelsemedlem
Delphine Voeltzel, vice-styrelsemedlem

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen har som sin uppgift att förbereda koncernens affärsverksamhetsplan och att tillsammans med vd:n besluta om investeringar. Varje medlem i ledningsgruppen ansvarar för den operativa verksamheten inom det egna ansvarsområdet.

Tomi Yli-Kyyny
Verkställande direktör

Katriina Kalavainen
Kundrelationer

Tomi Yli-Kyyny (tjf)
Elnät

Tommi Saikkonen
Personal

Harri Saukkomaa (tjf)
Kommunikation och samhällsrelationer

Jyrki Tammivuori
Företagstjänster och strategisk planering

Harri Pynnä
Administration och riskhantering

 

 

Värden

Jag handlar i kundens intresse

 • Jag känner igen kundens behov och gör mitt bästa för att uppfylla dem
 • Tillsammans med våra samarbetspartners säkerställer jag en högkvalitativ kundupplevelse
 • Jag är Carunas röst och ansikte utåt
 • Jag håller det jag lovat till både utomstående och interna kunder
 • Jag har förmågan att berätta om oss på kundens eget språk

Jag producerar resultat och är modig

 • Jag vill utvecklas och förnya mitt arbete – jag räds inte förändringar
 • Jag bär ansvar och fattar beslut
 • Jag sätter ribban högt och har vilja att förbättra mina prestationer
 • Vi lyckas och misslyckas tillsammans
 • Vi gläds över stunder då vi lyckas och vi lär oss av våra erfarenheter
 • Jag identifierar risker och tar dem i betraktande

Vi utvecklar det finländska samhället med tanke på framtiden

 • Vi sköter om vårt nät som är en grundpelare i vårt samhälle
 • Vi är lokala och det är lätt att tala till oss
 • Vi skapar möjligheter för andra aktörer och hela samhället
 • Vi deltar i samhällsdebatten
 • Vår verksamhet är transparent och vi bär ansvar
 • Vi utvecklar vårt nät på lång sikt och på ett sätt som är förnuftigt med tanke på helheten