Caruna som företag

Caruna som företag

Vårt företag

Caruna sköter om eldistribution och upprätthåller, underhåller och bygger ut ett vädersäkert elnät åt sina 680 000 kunder i Södra, Sydvästra och Västra Finland, Joensuu, Koillismaa och Satakunta. För att kunna garantera en möjligast störningsfri elförsörjning åt alla kunder och under alla omständigheter, följer Caruna dygnet runt med hur elnätet fungerar. Ett vädersäkert och smart elnät skapar även förutsättningar för ett fungerande energisystem i framtiden då de digitala tjänsterna ökar, trafiken elektrifieras och konsumenten blir producent av energi. Vårt nät omspänner 87 600 kilometer.

Till Caruna-koncernen hör två nätbolag: Caruna Espoo Oy och Caruna Oy

Caruna Espoo Oy är ett stadsbolag med hög kablingsgrad och många kunder att dela på kostnaderna för meter av elnät. Caruna Espoo Oy är ett av Finlands förmånligaste nätbolag. Caruna Oy är verksam på glesbygden där det finns mycket elnät att uppehålla, bygga och reparera. I Caruna Oy:s område är antalet nät per kund 170 meter per kund. För Caruna Espoo Oy:s område är motsvarande siffra 36 meter per kund.

Caruna grundades 2014, men företagets historia inleddes redan år 1912 på en ort som heter Karuna, där ett nytt elöverföringsbolag inledde sin verksamhet. Vi överför el med 100-års erfarenhet. Vi ser till att elen löper för att göra livet lättare för människor i vardagen. Vi vill framför allt trygga en störningsfri eldistribution och därför förbättrar vi konstant vårt elnät. På grund av detta kan du som kund till exempel själv producera el för eget behov och sälja överskottselen vidare till andra konsumenter.

Vi har en personal på 290 personer och sysselsätter cirka 1 000 personer direkt runt om i Finland. Vår verksamhet regleras av Energimyndigheten som övervakar elnätsverksamheten i Finland.

Caruna ägs av de finländska pensionsförsäkringsbolagen Elo (7,5 %) och Keva (12,5 %) samt de internationella investeringsbolagen First State Investments (40 %) och OMERS Infrastructure (40 %), som investerar i infrastruktur.
 

Administration

Styrelsen ansvarar för koncernens strategiska utveckling och övervakar och styr koncernens affärsverksamhet och administration. Styrelsen består av representanter för de internationella infrastrukturinvesterarna OMERS Infrastructure och First State Investments. Läs mer om styrelsen i vår årsrapport på finska.

Styrelsemedlemmar

Matti Ruotsala, ordförande
Jouni Grönroos, styrelsemedlem
John Guccione, styrelsemedlem
Gregor Kurth, styrelsemedlem
Matt Liddlestyrelsemedlem
Niall Mills, styrelsemedlem
Ellen Richardson, vice-styrelsemedlem
Nick Grant, vice-styrelsemedlem
Ines Grund, vice-styrelsemedlem

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen har som sin uppgift att förbereda koncernens affärsverksamhetsplan och att tillsammans med vd:n besluta om investeringar. Varje medlem i ledningsgruppen ansvarar för den operativa verksamheten inom det egna ansvarsområdet.

Tomi Yli-Kyyny, verkställande direktör

Tomi Yli-Kyyny

Verkställande direktör

Förja på Twitter: @TomiYliKyyny

Katriina Kalavainen, kundrelationer

Katriina Kalavainen

Kundrelationer

Förla på Twitter: @KatriinaKalav

Elina Lehtomäki, utveckling och innovationer

Elina Lehtomäki

Utveckling och innovationer

Följa på Twitter: @ElinaMaariaL

Anne Pirilä, kommunikation och samhällsrelationer

Anne Pirilä

Kommunikation och samhällsrelationer

Följa på Twitter: @anne_pirila

Harri Pynnä, administration och riskhantering

Harri Pynnä

Administration och riskhantering

Kosti Rautiainen, elnät

Kosti Rautiainen

Elnät

Följa på Twitter: @KostiRautiainen

Tommi Saikkonen, personal

Tommi Saikkonen

Personal

Följa på Twitter: @tsaikkon

Jyrki Tammivuori, företagstjänster och strategisk planering

Jyrki Tammivuori

Företagstjänster och strategisk planering

Från vänster, bakom: Katriina Kalavainen (kundrelationer), Harri Pynnä (administration och riskhantering), Kosti Rautiainen (elnät), Elina Lehtomäki (utveckling och innovationer) och Tommi Saikkonen (personal).

Från vänster, framför: Anne Pirilä (kommunikation och samhällsrelationer), Jyrki Tammivuori (företagstjänster och strategisk planering) och Tomi Yli-Kyyny (verkställande direktör).

Värden

Jag handlar i kundens intresse

 • Jag känner igen kundens behov och gör mitt bästa för att uppfylla dem
 • Tillsammans med våra samarbetspartners säkerställer jag en högkvalitativ kundupplevelse
 • Jag är Carunas röst och ansikte utåt
 • Jag håller det jag lovat till både utomstående och interna kunder
 • Jag har förmågan att berätta om oss på kundens eget språk

Jag producerar resultat och är modig

 • Jag vill utvecklas och förnya mitt arbete – jag räds inte förändringar
 • Jag bär ansvar och fattar beslut
 • Jag sätter ribban högt och har vilja att förbättra mina prestationer
 • Vi lyckas och misslyckas tillsammans
 • Vi gläds över stunder då vi lyckas och vi lär oss av våra erfarenheter
 • Jag identifierar risker och tar dem i betraktande

Vi utvecklar det finländska samhället med tanke på framtiden

 • Vi sköter om vårt nät som är en grundpelare i vårt samhälle
 • Vi är lokala och det är lätt att tala till oss
 • Vi skapar möjligheter för andra aktörer och hela samhället
 • Vi deltar i samhällsdebatten
 • Vår verksamhet är transparent och vi bär ansvar
 • Vi utvecklar vårt nät på lång sikt och på ett sätt som är förnuftigt med tanke på helheten