Samhällsansvar vid Caruna

Teman för företagsansvar

Icke-diskriminering

Elöverföringsbolagen har ett naturligt monopol på sitt verksamhetsområde. Sett ur samhällets synvinkel är det helt enkelt inte vettigt eller kostnadseffektivt att flera bolag bygger egna, parallella elnät på samma område.

På grund av det här är elnätsverksamheten reglerad. Reglering är nödvändigt för att säkra att elöverföringspriserna förblir rimliga och elnätsverksamheten effektiv.
Myndigheterna strävar efter att med reglering och övervakning hitta en balans mellan rimliga priser och elöverföring av god kvalitet, sett ur både kundernas och elöverföringsbolagens synvinkel.

Elöverföringsbolagens skyldigheter finns definierade i elmarknadslagen samt i olika förordningar och bestämmelser som utfärdats av myndigheter. Energimyndighetens övervakningsmodell definierar metoderna och grunderna för hur rimliga priser på el ska räknas ut.

Övervakningsmodellen görs alltid i förhand för fyra år framåt och i den definieras metoderna för hur man räknar beloppen på den tillåtna inkomsten. Övervakningsmodellen definierar en rimlig helhetsvinst för elöverföringsbolag men tar inte ställning till prisnivån på enskilda tariffer.

 

Reglering

Elöverföringsbolagen har ett naturligt monopol på sitt verksamhetsområde. Sett ur samhällets synvinkel är det helt enkelt inte vettigt eller kostnadseffektivt att flera bolag bygger egna, parallella elnät på samma område.

På grund av det här är elnätsverksamheten reglerad. Reglering är nödvändigt för att säkra att elöverföringspriserna förblir rimliga och elnätsverksamheten effektiv.
Myndigheterna strävar efter att med reglering och övervakning hitta en balans mellan rimliga priser och elöverföring av god kvalitet, sett ur både kundernas och elöverföringsbolagens synvinkel.

Elöverföringsbolagens skyldigheter finns definierade i elmarknadslagen samt i olika förordningar och bestämmelser som utfärdats av myndigheter. Energimyndighetens övervakningsmodell definierar metoderna och grunderna för hur rimliga priser på el ska räknas ut.

Övervakningsmodellen görs alltid i förhand för fyra år framåt och i den definieras metoderna för hur man räknar beloppen på den tillåtna inkomsten. Övervakningsmodellen definierar en rimlig helhetsvinst för elöverföringsbolag men tar inte ställning till prisnivån på enskilda tariffer.

 

Sponsoreringssamarbete

Våra värden utgör grunderna för vår sponsorverksamhet: kundinriktning, ansvarsfullhet och resultatinriktning.

Vårt sponsoreringsstöd är öppet och transparent. Vi behandlar alla ansökan om sponsorering på ett likvärdigt och opartiskt sätt. Vi förhåller oss kritiskt till sponsoreringsansökan som kommer från vår personal eller våra kunder.
Vi stöder inte:

  • verksamhet som orsakar fara för miljön eller säkerheten
  • föremål som har en direkt anknytning till vår affärsverksamhet eller som ger personlig nytta åt någon i vår personal eller deras familjekrets
  • politiska partier eller politiska organisationer direkt eller indirekt eller enskilda kandidaters valkampanjer
  • religiösa eller radikala rörelser.

Under åren 2016–2019 är Finlands Ishockeyförbund vår huvudsakliga samarbetspartner. Med detta samarbete vill vi främja välmående bland barn och unga och stöda ishockeyverksamhet i föreningar runtom i Finland samt lyfta fram det värdefulla arbetet som volontärer utför i idrottsföreningarnas verksamhet.

Caruna Easy Hockey — spela av pur glädje!

Vårt Easy Hockey -projekt tillsammans med Ishockeyförbundet är vår mest ansenliga insats under perioden 2016–2019 i arbetet för ishockeyverksamhet för barn och unga. Easy Hockey är avsett som hobbyverksamhet med låg tröskel för 10–17-åringar som gärna vill spela ishockey men som inte nödvändigtvis har tid att gå på träningar flera gånger i veckan.

Projektet startade i början av oktober år 2016. Läs mer om verksamheten på Ishockeyförbundets webbplats.