Samhällsansvar vid Caruna

Samhällsansvar vid Caruna

Vid Caruna betyder samhällsansvar att vi arbetar på ett pålitligt sätt för våra kunders, samarbetspartners, ägares och det finska samhällets bästa. Vi prioriterar säkerhet och miljö i all vår verksamhet.

  • Vårt mål är att vara Finland mest ansvarsfulla elöverföringsbolag och att producera mervärde åt våra kunder, samhället och ägare.
  • Vi erbjuder ett pålitligt elnät som överför el på ett säkert sätt som respekterar naturen.
  • Vi agerar etiskt och långsiktigt tillsammans med våra samarbetspartners.

Vi utvecklar vår verksamhet och i vår verksamhetsrapportering koncentrerar vi oss på relevanta teman. Vi beaktar resultaten av väsentlighetsanalysen även då vi planerar och genomför samarbete med våra intressentgrupper.