INFORMATION OM BYGGPLATSERNA

INFORMATION OM BYGGPLATSERNA

Vi bygger ett elnät som håller

Vi flyttar elnät under jord, så att du kan lita på att din vardag varje dag löper utan avbrott. Förutom att vi drar kablar under jord, förbättrar vi elnätets vädersäkerhet med automatik och olika serviceåtgärder. Vårt mål är färre och kortare elavbrott.

År 2012 inledde Caruna olika nätförbättringsprojekt runtom sitt elnätområde. Hittills har redan 52 % av vårt elnät (Caruna Oy och Caruna Espoo Oy) flyttats under jord. Arbetena inleddes med luftledningar i medelspänningsnät i skogar och sådana glesbygdsområden där invånartätheten och mängden överförbar el är störst.

Under sommaren 2019 inleder vi förnyandet av ledningar i lågspänningsnät i tätort nära centra med hög invånartäthet. Du kan se byggarbetsplatsen nära ditt hem samt andra lokaler i vår karttjänst.

Att observera då vi bygger elnät nära ditt bostadsområde

Ta alltid hänsyn till säkerheten när du rör dig i närheten av arbetsplatsen:

  • Det är inte säkert att röra vid ellinjer som hänger ner på marken eftersom det kan finnas spänning i dem.
  • Rör eller flytta inte på byggmaterialen. Om kabeltrummor eller andra material måste flyttas på området, meddela oss om det till exempel med meddelande.
  • Ibland är det nödvändigt att bygga tillfälliga rutter för fotgängare.
  • Rivning av gammalt elnät eller idrifttagning av nytt elnät kan orsaka korta avbrott i eldistributionen som vi informerar om i förväg. Visst använder du redan Caruna Elvakt? Du får meddelande per sms eller e-post ifall det finns avbrott på kommande i ditt område.

Byggskeden

Byggandet är klart inom 1-2 år och består av flera olika skeden, av vilka endast en del syns i invånarnas vardag.

  • Caruna beställer projektet av en entreprenör.
  • Vi inleder planeringen av elnätet. Beroende på området tar det ungefär ett halvt år.
  • När planen är klar börjar vi bygga det nya elnätet. Det tar ungefär ett år beroende på område. Byggtiden påverkas bland annat av terrängförhållandena och vädret (t.ex. tjälen på våren).
  • Efter att det nya elnätet tagits i bruk rivs det gamla och de avslutande arbetena inleds. Under de avslutande arbetena förs elnätsmaterialet bort från området, gårdar och gator snyggas upp så att de är åtminstone i motsvarande skick som innan projektet inleddes.
  • När arbetet är färdigt gör vi också nödvändiga granskningar. Vi kontrollerar till exempel att elnätet har installerats åtminstone på standardenligt djup (70 cm från markytan).

Kommunikation och kundtjänst

Vi informerar om byggarbetets framskridande bland annat via sms. Försäkra dig om att vi har dina korrekta kontaktuppgifter! Du kan granska och korrigera dina kontaktuppgifter i Caruna+.

Vi besvarar dina frågor om byggande i våra kanaler på sociala medier vardagar kl. 8–16.

Facebook: www.facebook.com/caruna.fi
Twitter: www.twitter.com/CarunaSuomi
Instagram: @carunasuomi

I kundtillfällen kan du fråga Caruna om byggande

Då vi planerar ett elnätförbättringsprojekt i ditt bostadsområde ordnar vi ett kundtillfälle för invånarna i området. Kom och fråga om planeringen av projektet från Caruna och entreprenörerna. Vi bjuder på kaffe med tilltugg!

Chatta med våra experter på nätet

Du kan diskutera med våra serviceexperter i vår chatt. Vi är anträffbara på chatten vardagar kl. 8–16 på våra webbsidor. Chattfönstret visas på sidan när våra experter är lediga att svara på dina frågor.

Frågor och svar om byggande av elnät

Bekanta dig med vanliga frågor kring byggande av elnät på våra webbsidor.

Sambyggnad av optisk fiber

Vi bygger elnät tillsammans med andra aktörer då det är möjligt. I januari 2019 inledde vi samarbete med Telia. Sambyggnad av elnät är ett vettigt alternativ med tanke på både miljön och medborgarna. Som bäst besparar det invånarna på området från återkommande grävarbeten som är besvärliga i vardagen och minskar miljöbelastningen.

Ett modernt samhälle baserar sig på högklassiga data förbindelser, omfattande utnyttjande av informationsteknik och säker eltillgång

Med sambyggnad kan vi säkerställa det också för allt fler småhusområden och mer miljövänligt än tidigare. 

Optisk fiber ger området den snabbaste internet-förbindelsen med en hastighet på upp till 1 000 megabit. Det möjliggör de bästa möjliga digitala tjänsterna. Med hjälp av optisk fiber får invånare och företag på området tillgång till exempel till alla moderna internet-, tv-, video-, kommunikations- och hälsotjänster. 

Är du intresserad av en modern och tillförlitlig nätförbindelse?

Caruna bygger optisk fiber med sin samarbetspartner Telia i sydvästra Finland. Om du bor på området har du möjlighet att skaffa en fast nätförbindelse samtidigt som vi flyttar elnätet under jord.

Försäljningen av Carunas snabba fiberoptiska nätförbindelse ansvaras av Telia. De kommer att berätta om hur man skaffar nätförbindelsen på de områden där optisk fiber byggs. Om du har tillgång till optisk fiber kommer du att få ett brev eller kort av Telia där det berättas mer om saken.

Carunas entreprenör ansvarar för planeringen av fibernätsbygget och entreprenören ansvarar också för byggandet och installationen av fibernätet. Byggarbeten som görs på kundens gård och i kundens hem planeras av Carunas entreprenör.