Fi
Eng
Caruna

Anmäl ändring av skatteklass

Anmäl ändring av skatteklass

Med denna blankett kan du anmäla förändringen av skatteklassen. Innan du fyller i blanketten, var vänlig och kontrollera att du har alla de uppgifter som behövs för anmälan. Frågorna på blanketten är alla obligatoriska. 

Den ifyllda blanketten bör undertecknas. Du får den skickade blanketten i din email. I emailen finns närmare uppgifter hur du kan skicka blanketten med underteckning till oss.

Vilket slags förbrukningsställe gäller din ansökan om ändring av skatteklass? Kontrollera fälten

Kundens uppgifter Det till skatteklass II berättigade företagets uppgifter
Kund med elöverföringsavtal
Företrädarens kontaktuppgifter

Företrädaren måste bifoga en fullmakt

Tyvärr stöder er enhet inte sändning av filer. Om ni behöver bifoga filer försök med att använda en nyare webbläsare.
{{file.get('name')}} {{file.progress}} % I kö för filöverföring
{{file.data.filename}}
Fel: Sändning av fil misslyckades
Överföringen färdig Radera
Inga filer valda

Tillåtna filformat: .jpg, .jpeg, .gif, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls och .xlsx. Max storlek av fil 6 MB. Bifoga en fil åt gången

Uppgifter för undermätning (takamittaus) Kontrollera fälten

Du bör ge följande uppgifter om undermätning för att kunna fortsätta fylla i blanketten.

Antalet siffror som anges på mätarens skärm, t.ex. 123456. Nummer 7 anges så här: 6+1

För fakturering av undermätare debiterar vi en åtgärdsavgift per månad enligt prislistan

Retroaktiv omprövning av beslut gällande elskatt Kontrollera fälten

Du måste välja något av följande alternativ:

Övriga ärenden Kontrollera fälten

Tyvärr stöder er enhet inte sändning av filer. Om ni behöver bifoga filer försök med att använda en nyare webbläsare.
{{file.get('name')}} {{file.progress}} % I kö för filöverföring
{{file.data.filename}}
Fel: Sändning av fil misslyckades
Överföringen färdig Radera
Inga filer valda

Tillåtna filformat: .jpg, .jpeg, .gif, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls och .xlsx. Max storlek av fil 6 MB. Bifoga en fil åt gången

Sammandrag Kontrollera fälten

Den ifyllda blanketten bör undertecknas. Du får den skickade blanketten i din email. I emailen finns närmare uppgifter hur du kan skicka blanketten med underteckning till Caruna.

Töm blanketten

Alla behövliga fält har inte fyllts i, eller de innehåller fel