Entreprenörens infobank

Blankett för allmänna uppgifter

Inloggningsproblem För tillfället har en del av användarna problem med att logga in. Vi är medvetna om problemet och försöker åtgärda det. I brådskande fall rekommenderar vi att ni ringer nummern för entreprenörer.
Till blanketten >

Med blankett för allmänna uppgifter kan du anmäla om inkoppling till nätet, ändring av huvudsäkring eller anslutning av egen produktion till elnätet.

Du kommer åt att fylla i blanketten efter att du loggat in i vår nättjänst för elentreprenörer. Observera, att vi kan koppla in anslutningen i nätet eller installera en ny elmätare först efter det finns ett elavtal till förbrukningsstället.

Så här tar du i bruk Carunas nättjänst för elentreprenörer.

  • Registrera ditt företag som användare av nättjänsten. För att registreringen ska lyckas behöver du antingen ditt företags eller dina personliga bankkoder samt en giltig e-postadress och ett TUKES-nummer.
  • Efter att du registrerat dig kan du tillfoga fler användare för ditt företag.

Vi betjänar entreprenörer vardagar kl. 8-15 i Carunas nättjänst på numret 020 520 4560 (lna/msa). Du kan också kontakta oss med e-post: uusiliittyma@caruna.fi eller verkostotyot@caruna.fi.