Jag vill byta ägare till min elanslutning

Överföring av anslutningen till ny ägare

Meddela om ägarbyte >

Överföring av anslutningen till ny ägare

Då ägaren till ett egnahemshus eller en fritidsbostad byts är det vanligt att även ägaren till anslutningen byts. Elanslutningen är lösöre, som inte överförs till den nya ägaren automatiskt.

Det enklaste sättet att sköta en ändring av ägarförhållandet är att nämna om saken i fastighetens överlåtelsebrev eller ett separat överlåtelsebrev. Du kan underteckna fastighetens överlåtelsebrev även elektroniskt på adressen www.kiinteistoasiat.fi som Lantmäteriverket tillhandahåller i webbtjänsten för fastighetshandel. Anmäl till oss om överföringen av anslutningen separat och så snabbt som möjligt efter att fastighetsaffären skett, eftersom vi inte får uppgift om köpebrevet automatiskt.

När anslutningen övergår i din ägo, bör du vara medveten om att du på begäran måste kunna visa oss ett avtal som gäller överföringen av anslutningen, såsom en kopia av köpebrevet eller annat överlåtelsebrev, där överföringen av anslutningen har nämnts.

Om det inte finns någon giltig, skriftlig utredning om hur anslutningen övergått i din ägo, kan nätbolaget häva anslutningsavtalet. I detta fall måste du göra ett nytt anslutningsavtal och betala anslutningsavgift enligt prislista.

Kom även ihåg elavtalet

Vi kan inte överföra anslutningen till en annan ägares namn utan ett elförsäljningsavtal som är i kraft. Kom alltså ihåg att göra ett elavtal med en valbar elförsäljare.