Sähkönjakelun osuus asumismenoista

Asumismenot lohkaisevat kotitalouksien nettotuloista noin 18-33 prosenttia vuosina 2020-2022. Osuus vaihtelee asumismuodosta ja paikkakunnasta riippuen siten, että eniten asumisestaan suhteessa tuloihin maksavat keskituloiset kerrostalossa asuvat vuokra- ja omistusasujat.

Asumismenojen prosenttiosuudet kotitalouksien nettotuloista

Sähkönsiirtomaksut kerrostaloasukkaalle (2 000 kWh/vuodessa) ovat keskimäärin 9 €/kk Caruna Espoon jakelualueella ja 16,5 €/kk Caruna Oy:n jakelualueella. Verolliset kokonaishinnat puolestaan 16 ja 25 €/kk. Nämä tarkoittavat 2-6 prosenttia kerrostaloasukkaan kokonaisasumismenoista, jotka vaihtelevat 450-850 €/kk välillä.

Sähkölämmitteisessä omakotitalossa 18 000 kWh vuosikulutuksella sähkönsiirtomaksut ovat keskimäärin 41 €/kk Caruna Espoon alueella ja 71 €/kk Caruna Oy:n alueella. Verolliset kokonaishinnat puolestaan 93 ja 130 €/kk. Nämä tarkoittavat 9-13 prosenttia kokonaisasumismenoista 1 000 €/kk.

Kerros- ja omakotitalojen sähkönsiirtomaksujen prosenttiosuudet asumismenoista

Lähde: Pellervon taloustutkimuksen tiedote