Tarvitsen sähköä

Sähköliittymän koon suurentaminen

Liittämiskohdalla tarkoitetaan kohtaa, jossa sähköliittymä kytketään liittymiskaapelilla verkkoyhtiön sähkönjakeluverkkoon Tarkka liittämiskohta määritellään liittymissopimuksessa.
Siirry tilauslomakkeelle >

Sähkön käytön tarve määrittää liittymisoikeuden eli pääsulakkeiden koon

Liittymisoikeudella tarkoitetaan sähköliittymän suurimpien sallittujen pääsulakkeiden kokoa, joka ilmoitetaan ampeereina. Jos sähkön käyttötarpeesi kasvaa esimerkiksi lämmitysmuodon vaihdon myötä, voit korottaa nykyistä liittymisoikeuttasi maksamalla lisäliittymismaksun. Liittymisoikeutta ei kuitenkaan voi pienentää.

MITEN VOIN MUUTTAA LIITTYMISOIKEUTTANI?

Miettiessäsi, minkä kokoisen liittymisoikeuden tarvitset, ota yhteyttä omaan sähköurakoitsijaasi tai sähkösuunnittelijaasi, joka auttaa sinua määrittämään sopivan sulakekoon. Hänen kanssaan voit varmistaa, että nykyinen liittymisjohto on riittävä ja sähkölaitteistosi soveltuu haluamallesi muutokselle.

Voit tilata muutoksen liittymisoikeuteesi tällä sivulla olevan linkin kautta. Tilauksen käsittelyssä kestää noin 3 viikkoa, minkä jälkeen saat liittymissopimuksen allekirjoitettavaksi. Liittymissopimuksessa mainittu toimitusaika tarkoittaa aikaa, jonka jälkeen suurempi liittymä on otettavissa käyttöön.

Liittymän suurentaminen voi vaatia myös verkon vahvistamista. Tällöin joudumme tekemään sähköverkkoon töitä, jotka voivat viedä odotettua enemmän aikaan. Soittamalla asiakaspalveluumme saat selville, tarvitseeko liittymän koon muutoksen yhteydessä vahvistaa sähköverkkoa.

MITÄ LIITTYMISOIKEUDEN MUUTOS MAKSAA?

Sähköverkkoon liittymisestä laskutamme liittymähinnaston mukaisen liittymismaksun, jolla katamme verkon rakentamisen kustannuksia. Liittymisoikeuden muuttuessa hyvitämme vanhan liittymisoikeuden hinnan verran suuremmasta liittymismaksusta. Lisäksi veloitamme tarvittavat kytkentä- ja mittarointityöt erillisen verkkopalveluhinnaston mukaisesti.

Kun muutat liittymisoikeuttasi, liittymiskaapelin omistus ja kunnossapitovastuu siirtyvät sinulle. **

Liittymisoikeuden muutos vaihe vaiheelta

**) Sähköverkkoliiketoimintaa valvova viranomainen, Energiavirasto, on sähkömarkkinalain perusteella todennut, että asiakkaan rakennuttamien liittymiskaapeleiden ylläpito ei kuulu verkonhaltijan lakisääteisiin tehtäviin eikä siitä aiheutuvia kuluja saa rahoittaa asiakkailta perittävillä verkkopalvelumaksuilla. Energiaviraston tulkinnan johdosta Caruna Oy ja Caruna Espoo Oy eivät ota uuden liittymiskaapelin ylläpitovastuuta ja omistusta itselleen. Kunnossapitovastuu, samoin kuin liittymiskaapelin omistus, jäävät siten uusittavissa liittymissopimuksissa liittyjälle.