Teetän sähkötöitä tai muutoksia

Lisämittaus

Ilmoita muutostyöstä >

Tarvitsen lisämittauksen

Jos kiinteistölläsi sijaitsee useampi kuin yksi sähkönkäyttöpaikka, kuten rakennus tai huoneisto, joiden sähkönkulutusta haluat jatkossa mitata erikseen, tarvitset jokaiselle sähkönkäyttöpaikalle oman sähkömittarin. Lisämittauksella tarkoitetaan keskukseen lisättävää uutta laskutusperusteista sähkömittaria. Lisämittauksen tulee sijaita samassa sähköpääkeskuksessa sähköliittymän muiden mittareiden kanssa.

Sähköurakoitsijasi auttaa sinua selvittämään tarvittavat muutokset sähkölaitteistollesi. Kun urakoitsijasi on tehnyt tarpeelliset muutokset, hän tilaa meiltä lisämittarin asennuksen yleistietolomakkeella. Laskutamme sinulta työn voimassaolevan palveluhinnaston mukaisesti.

Muistathan tehdä ajoissa sähkön myyntisopimuksen haluamasi sähkön myyjän kanssa, jotta tilauksesi etenee ilman viiveitä ja sähköt voidaan kytkeä. Sähkön myyjä toimittaa tiedon edelleen sähkönsiirtoyhtiölle, joka tekee sinulle verkkopalvelusopimuksen. Sähkön myyjää voit halutessasi vaihtaa myöhemmin, jos haluat kilpailuttaa sähkösopimuksesi.

Lisämittaus vaihe vaiheelta

Esimerkkejä lisämittauksesta

Lisämittarin tilaus paritaloon

Liittymälle on asennettu  paritalokeskus. Rakennusaikana liittymällä on ollut vain yksi sähkömittari. Paritaloon muuttaa asukkaiksi kaksi kotitaloutta, jotka molemmat huolehtivat ainoastaan oman huoneistonsa sähkölaskusta. Asiakas ilmoittaa lisämittauksen tarpeesta oheisella lomakkeella. Asiakas hankkii sähköurakoitsijan, joka tarkistaa keskuksen lisämittarin asennusta varten ja tilaa asennuksen yleistietolomakkeella. Sähkönsiirtoyhtiö asentaa lisämittarin.

Tontilla on kaksi rakennusta, joista toiseen muuttaa vuokralainen

Molemmat rakennukset ovat saman keskuksen ja mittarin takana, koska ovat olleet käytössä yhdellä kotitaloudella. Toiseen rakennukseen tulee vuokralainen, jolle halutaan nyt oma sähkölasku. Asiakas ilmoittaa lisämittarin tarpeesta oheisella lomakkeella, ja pyytää sähköurakoitsijaa tarkistamaan sähkölaitteiston soveltuvuuden kahdelle laskutusperusteiselle mittarille. Urakoitsija toimittaa ja asentaa asiakkaalle uuden keskuksen, mikäli sellainen tarvitaan. Urakoitsija tilaa lisämittarin asennuksen ja jännitekatkon sähkönsiirtoyhtiöltä yleistietolomakkeella. Sähkönsiirtoyhtiö katkaisee sähköt asennuksen ajaksi, asentaa lisämittarin samaan keskukseen nykyisen mittarin kanssa.