Teetän sähkötöitä tai muutoksia

Liittymisjohdon muutos

Teen muutoksia liittymisjohtoon

Liittymisjohdolla tarkoitetaan liittymissopimuksessa sovitun liittämiskohdan ja pääkeskuksen välistä johto-osuutta. Rakentajana sinun tulee sopia sen  rakentamisesta haluamasi Tukesin hyväksymän sähköurakoitsijan kanssa. Kun uusit liittymisjohtosi maakaapeliksi, sähköurakoitsijasi määrittää liittymisjohdon poikkipinnan koon. Koko määräytyy liittymisoikeutesi mukaan. Sen täytyy kuitenkin olla vähintään 25mm2 alumiinikaapelissa tai 16mm2 kuparikaapelissa.

Sähköurakoitsijasi tilaa liittymisjohdon kytkennän yleistietolomakkeella.

A: Toimitusraja, B: Asiakkaan pääkeskus, C: Asiakkaan liittymiskaapeli, D: Runkoverkko

Caruna määrittää tarkemman liittämiskohdan tonttisi rajalle, mutta emme tee muutoksia liittymisjohtoosi. Jos sen liittäminen sähköverkkoon vaatii yhteensopivaa jatkosta, tämä kuuluu sähköurakoitsijasi tehtäviin. Liittymisjohdon uusimisen myötä päivitämme liittymissopimuksesi ja uuden liittymisjohdon kunnossapitovastuu sekä omistus jäävät sinulle. Mikäli liittymisjohto uusitaan, ilmalinjaa ei saa päättää seinälle.

Liittymisjohdon muutos vaihe vaiheelta