Teetän sähkötöitä tai muutoksia

Liittymisjohdon muutos

Teen muutoksia liittymisjohtoon

Liittymisjohdolla tarkoitetaan liittymissopimuksessa sovitun liittämiskohdan ja pääkeskuksen välistä johto-osuutta. Rakentajana sinun tulee sopia sen rakentamisesta haluamasi Tukesin hyväksymän sähköurakoitsijan kanssa. Kun uusit liittymisjohtosi maakaapeliksi, sähköurakoitsijasi määrittää liittymisjohdon poikkipinnan koon. Koko määräytyy liittymisoikeutesi mukaan. Sen täytyy kuitenkin olla vähintään 25 mm² alumiinikaapelissa tai 16 mm² kuparikaapelissa.

Sähköurakoitsijasi tilaa liittymisjohdon kytkennän yleistietolomakkeella.

Caruna määrittää tarkemman liittämiskohdan tonttisi rajalle, mutta emme tee muutoksia liittymisjohtoosi. Jos sen liittäminen sähköverkkoon vaatii yhteensopivaa jatkosta, tämä kuuluu sähköurakoitsijasi tehtäviin. Liittymisjohdon uusimisen myötä päivitämme liittymissopimuksesi ja uuden liittymisjohdon kunnossapitovastuu sekä omistus jäävät sinulle. Mikäli liittymisjohto uusitaan, ilmalinjaa ei saa päättää seinälle.

Kuva liittämiskohdasta:

A: Toimitusraja, B: Asiakkaan pääkeskus, C: Asiakkaan liittymiskaapeli, D: Runkoverkko