Teetän sähkötöitä tai muutoksia tontillani

Liittymän suurentaminen

Siirry tilauslomakkeelle >

Sähkön käytön tarve määrittää liittymisoikeuden eli pääsulakkeiden koon

Liittymisoikeudella tarkoitetaan sähköliittymän suurimpien sallittujen pääsulakkeiden kokoa, joka ilmoitetaan ampeereina. Jos sähkön käyttötarpeesi kasvaa esimerkiksi lämmitysmuodon vaihdon myötä, voit korottaa nykyistä liittymisoikeuttasi maksamalla lisäliittymismaksun. Liittymisoikeutta ei kuitenkaan voi pienentää.

Miten muutan liittymisoikeuttani?

Miettiessäsi, minkä kokoisen liittymisoikeuden tarvitset, ota yhteyttä omaan sähköurakoitsijaasi tai sähkösuunnittelijaasi, joka auttaa sinua määrittämään sopivan sulakekoon. Hänen kanssaan voit varmistaa, että nykyinen liittymisjohto on riittävä ja sähkölaitteistosi soveltuu haluamallesi muutokselle.

Voit tilata muutoksen liittymisoikeuteesi sivulla olevan linkin kautta. Tilauksen käsittelyssä kestää enintään 3 viikkoa, minkä jälkeen saat liittymissopimuksen allekirjoitettavaksi. Liittymissopimuksessa mainittu toimitusaika tarkoittaa aikaa, jonka jälkeen suurempi liittymä on otettavissa käyttöön.

Liittymän suurentaminen voi vaatia myös verkon vahvistamista.

Liittämiskohdalla tarkoitetaan kohtaa, jossa sähköliittymä kytketään liittymiskaapelilla verkkoyhtiön sähkönjakeluverkkoon. Tarkka liittämiskohta määritellään liittymissopimuksessa. 

Mitä liittymisoikeuden muutos maksaa?

Sähköverkkoon liittymisestä laskutamme liittymähinnaston mukaisen liittymismaksun, jolla katamme verkon rakentamisen kustannuksia. Liittymisoikeuden muuttuessa hyvitämme vanhan liittymisoikeuden hinnan verran suuremmasta liittymismaksusta. Lisäksi veloitamme tarvittavat kytkentä- ja mittarointityöt erillisen verkkopalveluhinnaston mukaisesti.

Kun muutat liittymisoikeuttasi, liittymiskaapelin omistus ja kunnossapitovastuu siirtyvät sinulle **.

Liittymisoikeuden muutos vaihe vaiheelta

**Sähköverkkoliiketoimintaa valvova viranomainen, Energiavirasto, on sähkömarkkinalain perusteella todennut, että asiakkaan rakennuttamien liittymisjohtojen ylläpito ei kuulu verkonhaltijan lakisääteisiin tehtäviin eikä siitä aiheutuvia kuluja saa rahoittaa asiakkailta perittävillä verkkopalvelumaksuilla. Energiaviraston tulkinnan johdosta Caruna Oy ja Caruna Espoo Oy eivät ota uuden liittymisjohdon ylläpitovastuuta ja omistusta itselleen. Kunnossapitovastuu samoin kuin liittymisjohdon omistus jäävät siten uusittavissa liittymissopimuksissa liittyjälle.