Korvaukset sähkökatkoista ja vahingoista

Korvaukset sähkökatkoista ja vahingoista

Korvaukset sähkökatkoista ja vahingoista

Korvauskäytäntömme perustuvat sähkömarkkinalakiin, siihen pohjautuviin yleisiin sopimusehtoihin, kuten verkkopalvelu-, sähköntoimitus- tai liittymisehtoihin, asiakkaiden kanssa tehtyihin sopimuksiin sekä toimialasuosituksiin.

Maksamme vakiokorvauksen yli 12 tunnin yhtäjaksoisesta sähkökatkosta automaattisesti sopimusehtojen mukaisesti. Keskeytys alkaa siitä, kun vika on tullut tietoomme joko käyttöjärjestelmämme kautta tai asiakkaan ilmoituksesta.

Vakiokorvaukset määräytyvät seuraavasti:

Keskeytysaika Lain asettama korvausprosentti Carunan korvausprosentti 1.7.2018 alkaen
12–24 tuntia 10  12 
24–72 tuntia 25  30 
72–120 tuntia 50  60 
120–192 tuntia 100  120 
192–288 tuntia 150  180
Yli 288 tuntia 200 240

Vakiokorvauksen määrä perustuu asiakkaan arvioituihin vuotuisiin sähkönsiirtomaksuihin veroineen (arvonlisä- ja sähkövero) ja sähkökatkon yhtäjaksoiseen kestoon. Yksittäisen sähkökatkon osalta vakiokorvauksen määrä on enintään 240 prosenttia vuotuisesta siirtomaksusta tai enintään 2 400 euroa.

Kalenterivuoden kuluessa maksettavien vakiokorvausten määrä on enintään 240 prosenttia vuotuisesta siirtomaksusta tai enintään 2 400 euroa. Jos sama sähkökatko ulottuu kahden kalenterivuoden ajalle eli vuodenvaihteen yli, jyvitetään katkosta maksettava vakiokorvaus enimmäismäärää laskettaessa kullekin kalenterivuodelle sen perusteella, mikä osuus keskeytymisajasta kuhunkin kalenterivuoteen kohdistuu.

Jos saamasi vakiokorvaus ei vastaa käsitystäsi sähkökatkon pituudesta, tai korvausta ei näy seuraavalla kahdella laskulla, voit lähettää vakiokorvauksen tarkastuspyynnön.

Tee vakiokorvauksen tarkastuspyyntö

Jätä vakiokorvauksen tarkastuspyyntö

Tällä lomakkeella voit lähettää meille vakiokorvauksen tarkastuspyynnön. Huomioithan, että automaattinen vakiokorvaus ei välttämättä näy heti katkon jälkeen saapuvassa laskussa. Jos sähkökatkoja on useampia ja niiden väli on kaksi (2) tuntia, ne katsotaan erillisiksi.

Tarkastuspyyntöä varten tarvitset käyttöpaikka- ja asiakasnumerosi, jotka löydät esimerkiksi sähkölaskultasi.

Vahingonkorvaukset

Voit itse valita vakuutusturvastasi riippuen, haetko korvauksia Carunalta vai omalta vakuutusyhtiöltäsi. Pyynnöstäsi lähetämme vahinkoilmoituslomakkeen ja täyttöohjeen myös postitse. Tee hakemus kohtuullisessa ajassa vahingon havaitsemisesta (2—3 kuukautta).

Caruna on korvausvelvollinen, jos verkkopalvelussa on ollut virhe kuten nollavika, tai pitkäaikainen yli- tai alijännite on vaurioittanut laitteita.

Kiinteistön omistaja vastaa ylijännitesuojauksesta sisäisessä verkossaan. CE-merkittyjen laitteiden tulee kestää sähkökatkojen yhteydessä esiintyvät normaalit hetkelliset jännitepiikit. Laitteet pitää testata tätä varten ennen kuin ne saatetaan markkinoille.

Korvauksia koskevat erimielisyydet

Jos korvauksia koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttajana voit saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn sinun tulee kuitenkin olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.

Täytä vahinkoilmoituslomake

Tee vahinkoilmoitus

Jos sähkökatkosta on aiheutunut vahinkoa laitteillesi, voit tehdä meille vahinkoilmoituksen.

Toimi näin:

  • Täytä vahinkoilmoituslomake huolellisesti. Pyynnöstäsi lähetämme lomakkeen postitse.
  • Erittele lomakkeessa vahingot ja todenna ne.
  • Liitä hakemukseen todenteet (kuittikopiot, asiantuntijan korjausarviot tai lausunnot) ja selkeät valokuvat vahingosta.
  • Lähetä korvaushakemus kohtuullisessa ajassa (2—3 kuukautta) vahingon havaitsemisesta.
  • Säilytä rikkoontuneet laitteet korvauspäätökseen asti.

Käsittelemme vahinkoilmoitukset tapauskohtaisesti. Ensisijainen korvausperuste on korjauskustannukset. Jos laitetta ei voida korjata tai korjauskustannukset ovat sen nykyarvoa suuremmat, voimme käyttää korvausperusteena vastaavan laitteen hankintahintaa.

Jos sinulla on kysyttävää korvauksista, asiakaspalvelumme auttaa mielellään.