Varaudu sähkökatkoon

Varaudu sähkökatkoon

Varaudu sähkökatkoon

Sähkökatkoon kannattaa varautua ennalta. Varautuminen on tärkeää etenkin, jos taloudessasi on vanhuksia tai pieniä lapsia.

Kotona tai mökillä on hyvä varata helposti löydettävään paikkaan ainakin

 • taskulamppu ja paristoja
 • varasulakkeita
 • kynttilöitä ja tulitikkuja
 • paristo- tai akkukäyttöinen radio/autoradio
 • polttopuita, jos kotona on takka tai muu tulisija
 • juomavettä
 • kännykän varavirtalähde

Jos haluat varmistaa katkottoman sähkön esimerkiksi tietokoneelle tai muulle herkälle laitteelle, varusta laite varasähköjärjestelmällä kuten UPS-järjestelmällä.

Jos katkeamaton sähkönjakelu on välttämättömyys, kannattaa harkita oman varasähköjärjestelmän hankkimista. Esimerkiksi maatiloilla hyvä vaihtoehto voi olla joko aggregaatti tai traktorikäyttöinen generaattori. Lue lisää varavoiman käytöstä sähköverkossa.

Myös ukkosiin kannattaa varautua

Ukkosmyrskyt voivat rikkoa sähkö- ja puhelinverkossa olevia laitteita etenkin haja-asutusalueilla. Helpoin ja edullisin keino estää tietokoneiden, viihde-elektroniikan ja puhelinlaitteiden rikkoutuminen on irrottaa laitteet pistorasioista ukonilman ajaksi. Myös antenni-, puhelin- ja internetkaapelit kannattaa irrottaa.

Tietoa sähkökatkoista

Sähkön toimitusvarmuus eli sähkökatkojen määrät ja pituudet on määritelty alan suosituksissa, joihin voit tutustua tarkemmin Energiateollisuus ry:n verkkosivuilla. Pyrimme takaamaan mahdollisimman häiriöttömän sähköntoimituksen, mutta aina se ei ole mahdollista.

Mistä sähkökatkot johtuvat?

Sähkökatkoja aiheuttavat erityisesti luonnonolosuhteet kuten myrskyt, ukkonen ja puihin kerääntyneet lumikuormat. Myös maankaivutyöt, materiaalivauriot ja pieneläimet voivat aiheuttaa sähkökatkoja. Toisinaan sähköt joudutaan katkaisemaan suunnitellusti sähköverkon huolto-, korjaus- ja parannustöiden ajaksi.

Aina sähkökatko ei johdu häiriöstä sähkönjakelussa, vaan sen voi aiheuttaa esimerkiksi asiakkaan palanut sulake tai vika sähkölaitteessa.

Lyhyet sähkökatkot eli räpsyt

Räpsyt ovat keskijänniteverkon suojauksesta johtuvia lyhyitä sähkökatkoja, joilla usein estetään pidemmän sähkökatkon syntyminen. Vian sattuessa verkon suojausjärjestelmä keskeyttää sähkönjakelun automaattisesti ja pyrkii palauttamaan sähköt lyhyen ajan jälkeen. Järjestelmä yrittää palautusta alle sekunnissa, ja jos vika ei poistu, muutaman minuutin kuluttua uudelleen. Vian tunnistamisen aikana saattaa esiintyä useita lyhyitä räpsyjä.

Räpsyjä aiheuttavat etenkin keväällä ja syksyllä isokokoiset muuttolinnut, ukkonen, tuulen mukana lentävät oksat ja talvella suuret lumikuormat. Automaattisen suojausjärjestelmän avulla vältytään pidemmiltä sähkökatkoilta, sillä suurin osa häiriöistä poistuu sen toiminnan aikana.

Miten lyhennämme sähkökatkon kestoa

Vähennämme pitkiä sähkökatkoja aiheuttavia vikoja verkoston automatiikan avulla. Kun automatiikka havaitsee vian sähköverkossa, se tekee niin sanotun jälleenkytkennän. Jälleenkytkennän seurauksena sähköt katkeavat hetkeksi ja kytkeytyvät sitten uudelleen päälle. Keskeytyksen pituus vaihtelee yleensä alle sekunnista muutamaan minuuttiin.

Vähennämme sähkökatkon pituutta ja laajuutta myös verkkoon asennettavien kauko-ohjattavien laitteiden avulla. Kauko-ohjauksen avulla vika-aluetta voidaan rajata ja palauttaa sähköt mahdollisimman monelle asiakkaalle. Rajatun alueen ulkopuolelle jääville asiakkaille voimme palauttaa sähköt, kun sähköasentaja on korjannut vian.

VIDEO: Katso, miten sähköt palautetaan sähkökatkossa

Varavoiman käyttö sähköverkossa

Varavoiman käytöllä voit turvata sähkönjakelun häiriötilanteessa.

Esimerkiksi kiinteistöihin tai maatiloille voidaan asentaa joko aggregaatti tai traktorikäyttöinen generaattori. Täysin katkeamattoman sähkönsyötön laitteille voi sähkökatkon ja varavoimakoneen käynnistymisen välisenä aikana varmistaa UPS-laitteella.

Liittäessäsi varavoimaa sinun tulee varmistaa, että varavoimalaitteiden asennukset ovat asetusten mukaisia. Väärin kytketty varavoimalaite voi aiheuttaa hengenvaaran kiinteistön asukkaille ja sähköverkkoa korjaavalle henkilöstölle sekä rikkoa sähköverkkoon kytkettyjä laitteita.

Kun kytket tai olet aikeissa kytkeä varavoimalaitteen, ota huomioon seuraavat seikat:

 • Kaikki varavoimalaitteiden asennukset tulee teettää valtuutetulla sähköasentajalla.
 • Kaikki laitteet tulee asentaa kiinteistön sähköverkkoon sähkömittarin jälkeen.
 • Viankorjaushenkilöstömme turvallisuuden takia on tärkeää, että varavoiman syöttämä asiakkaan sähköverkko on erotettu verkkoyhtiön jakeluverkosta. Tämän vuoksi varavoimalaitteisto on varustettava kytkimellä, jolla on estetty rinnakkainen toiminta jakeluverkon kanssa.
 • Erotuksen tulee olla riittävä, ja suositeltava menetelmä on kolmiasentoinen vaihtokytkin, joka katkaisee toisen syötön ennen kuin toinen syöttö kytkeytyy.
 • Huom! Pääkytkimen asettaminen 0-asentoon ei ole riittävä erotus. Lisätietoa erotusvaatimuksista ja varavoimakoneen liitämisestä saat urakoitsijaltasi. Määritelmät urakoitsijasi löytää standardista SFS 6000-5-551.6/7 ja ST-kortista ST 52.40.
 • Varasähköjärjestelmän käytön aikana olet itse vastuussa jännitteen laadusta, ja sen varmistamiseen tulee kiinnittää huomiota laitetta valittaessa.
 • Varavoimakone tulee huoltaa säännöllisesti.

Verkkosähkön kanssa yhtä aikaa käytettävä varavoima

Varavoimalaitteet, joita voidaan käyttää samanaikaisesti normaalin verkkosähkön kanssa, tulee hyväksyttää verkkoyhtiössä. Esimerkkejä verkkosähkön kanssa samanaikaisesti käytettävästä varavoimasta ovat tahdistuva varavoima, rinnakkaiskäyttö ja kaksoissyöttö. Niitä käytetään muun muassa sähköverkosta tarvittavan enimmäisvirran vähentämiseen suurien kuormien, kuten viljankuivurien käytön aikana.

Tutustu tarkemmin varavoiman käyttöön liittyviin vaatimuksiin urakoitsijaohjeestamme.