Sähköntuotannon liittymis- ja verkkopalveluhinnat

Alle 100 kVA mikrotuotanto voidaan yleensä liittää olemassa olevaan sähkönkäyttöpaikkaan eikä tuotantolaitteiston liittämisestä sähköverkkoon aiheudu kustannusta. Jos tuotantolaitteiston koko on enintään 2 MVA, tuotannon liittäminen sähköverkkoon määräytyy tapauskohtaisesti rakentamis- ja liittämiskustannusten mukaan. Yli 2 MVA suuremmissa tuotantolaitoksissa liittymän hinta koostuu liittymän rakentamis- ja liittämiskustannuksista sekä mahdollisesta aluekohtaisesta kapasiteettivarausmaksusta.

Jos tuotantolaitoksen generaattorin nimellisteho on yli 1 MVA, oman tuotannon kulutusmaksu peritään itse tuotetusta ja kulutetusta sähköstä. Lisätietoa oman sähköntuotannon hinnoista saat hinnastossamme.

Tuotannon ja kulutuksen mittaus

Caruna vastaa verkosta otetun ja verkkoon annetun sähkön mittaamisesta ja toimittaa mittaustiedon myös sähkönmyyntiyhtiölle. Oman tuotannon kulutuksella tarkoitetaan itse tuotetun sähkön määrää, joka myös kulutetaan itse tuotantokohteessa. Oman tuotannon kulutuksen mittaamisesta vastaa asiakas, jos tuotantolaitoksen nimellisteho on yli 100 kVA ja enintään 1 MVA. Mikäli tuotantolaitoksen nimellisteho on yli 1 MVA, oman tuotannon kulutuksen mittaamisesta vastaa Caruna.

Oman tuotannon sähköverot

Sähkön tuottajana sinun on selvitettävä sähköverovelvollisuutesi ja maksettava sähkövero tuottamastasi sähköstä. Sähköverovelvollisuus riippuu tuotantolaitoksen nimellistehosta sekä kalenterivuoden vuosituotannon määrästä.