Tuotteet ja hinnat

Tuotteet ja hinnat

Sähköliittymän hinta

Tarvitset sähköliittymän, jotta saat oikeuden liittyä sähköverkkoon, liitettyä sähköt tonttisi rajalle ja sähkömittarin käyttöösi. Liittymismaksu kattaa myös keski- ja pienjänniteverkkoon sekä jakelumuuntamoihin liittyviä rakentamiskustannuksia jakeluverkon liittämiskohtaan saakka. Liittämiskohta määritellään liittymissopimuksessa ja se sijaitsee yleensä tontin tai rakennuspaikan rajalla.

Lisäksi liittymän hintaan vaikuttavat pääsulakekoko ja liittymävyöhyke eli kohteen etäisyys lähimpään 20 kilovoltin kaapeliin tai jakelumuuntajaan.

Tarkempia tietoja liittymävyöhykkeiden määräytymisestä näet alta. Sähköliittymien hintatiedot löydät hinnastoista tämän sivun alalaidasta. Valitse hinnasto sen mukaan kumman verkkoyhtiön, Caruna Oy:n vai Caruna Espoo Oy:n, verkkoalueella käyttöpaikkasi sijaitsee.

Liittymätarjouksen toimitusajat

Asiakaspalvelustamme saat suullisen liittymätarjouksen useimmista vyöhykehinnoitelluista kohteista. Laajaa etukäteisselvittelyä vaativissa kohteissa tarjouksemme toimitusaika on yleensä enintään yksi kuukausi. Niihin kuuluvat esimerkiksi vyöhykkeillä 2+ ja 3 (katso vyöhykejaottelu alempana) sijaitsevat liittymät sekä keskijännite- ja tuotantoliittymät, tai tilanteet, joissa verkkoa joudutaan vahvistamaan pitkiä matkoja.

Vyöhykejaottelu

Sähköliittymien hinnoittelussa on käytössä niin sanottu vyöhykehinnoittelu. Liittymävyöhykkeen määrittää etäisyys lähimpään 20 kilovoltin johtoon tai jakelumuuntajaan. Kuvasta näet vyöhykkeiden jaotteluperusteet Caruna Espoo Oy:n sekä Caruna Oy:n verkkoalueilla.

Caruna Espoo Oy:n verkkoalueen vyöhykkeet:

Caruna Oy:n verkkoalueen vyöhykkeet:

Vyöhykehinnoittelun tarkemmat kuvaukset

Vyöhyke 1

 • Liittämiskohdan etäisyys rakennetusta 20 kilovoltin (kV) kaapelista (vesistökaapeleita lukuun ottamatta) on suoraan mitattuna enintään 300 metriä.
 • Taajamien asemakaavoitetun alueen liittymät kuuluvat aina vyöhykkeelle 1. Rantakaava-alueilla sovelletaan etäisyyteen perustuvaa vyöhykehinnoittelua.

Vyöhyke 2

 • Liittymän pääsulakekoko on enintään 3x63 A.
 • Liittämiskohdan etäisyys rakennetusta 20 kilovoltin (kV) kaapelista (vesistökaapeleita lukuun ottamatta) on suoraan mitattuna 300—600 metriä.

Vyöhyke 2+

 • Käytössä vain Caruna Oy:n verkkoalueella.
 • Liittymän pääsulakekoko on enintään 3x35 A.
 • Liittämiskohdan etäisyys olemassa olevasta 20 kilovoltin (kV) kaapelista on suoraan mitattuna yli 600 metriä, mutta enintään 800 metriä olemassa olevasta jakelumuuntamosta.
 • Vyöhykkeen 2+ hinnoittelua ei sovelleta, jos verkkoa ei voida rakentaa tavanomaisin verkostoratkaisuin. Tavanomaisesta poikkeavia tilanteita ovat muun muassa alueella olevat rauta- tai moottoritiet, tehdasalueet sekä vesistökaapeloinnit tai muut vaikeat vesistöylitykset.

Vyöhyke 3

 • Vyöhykkeelle 3 kuuluvat muut kuin vyöhykkeisiin 1, 2 tai 2+ kuuluvat pienjänniteliittymät.
 • Vyöhykkeellä 3 liittymismaksu on tapauskohtainen ja useamman liittyjän tapauksessa määritellään aluehinta.

Aluehinnoittelu

Aluehinnoittelun piiriin kuuluvat muut kuin vyöhykkeisiin 1, 2, 2+ tai 3 kuuluvat pienjänniteliittymät. Liittymismaksu on tapauskohtainen ja siihen vaikuttaa liittyjien määrä. Aluehinta on vähintään vyöhykkeellä 3 sijaitsevan vastaavan olosuhteen liittymän liittymismaksu.

Sähkönsiirron hinta

Caruna Oy:n ja Caruna Espoo Oy:n verkkoaluehinnat

Carunaan kuuluu kaksi sähkönsiirtoyhtiötä, Caruna Oy ja Caruna Espoo Oy. Caruna Oy vastaa sähkönjakelusta verkkoalueellaan Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Satakunnassa ja Koillismaalla. Caruna Espoo Oy toimii Espoossa, Kauniaisissa, Kirkkonummella ja Joensuussa. Tarkat alueet näet verkkoaluekartastamme.

Caruna Oy ja Caruna Espoo Oy ovat kaksi erillistä sähkönjakeluyhtiötä, joilla on erillinen hinnoittelu. Sähkönjakelunn hinnoittelu on yhtiökohtainen, ja hintoihin vaikuttavat muun muassa paikallisen verkon olosuhteet.

Caruna Oy:n verkko on suureksi osaksi maaseutuverkostoa ja Caruna Espoo Oy:n kaupunkiverkkoa. Kaupunkiolosuhteet ovat yleensä sähkönjakelulle edulliset, koska kaupungissa asutaan tiiviimmin, eikä yhtä asiakasta kohden tarvitse rakentaa niin paljon sähköverkkoa. Kaupungissa sähköverkko kulkee pääasiassa maan alla, joten se on paremmin suojassa sään aiheuttamilta vaurioilta, ja tarvetta verkon korjaamiseen ja huoltoon on vähemmän. Maaseutuolosuhteissa sähköverkkoa on asiakasta kohden huomattavasti enemmän. Verkko on myös erittäin altis luonnonilmiöille, mikä lisää huomattavasti sen ylläpidon ja korjaamisen kustannuksia.

Katso alla olevasta Energiateollisuus ry:n videosta, miten sähkön jakelu toimii ja miten sen kustannukset muodostuvat.

Sähkönsiirtotuotteet

Siirtotuotteella sähkönsiirtoyhtiö laskuttaa sähkön jakeluun ja muihin verkkopalveluihin liittyvät maksut.

Siirtotuote perustuu Carunan kanssa tekemääsi verkkopalvelusopimukseen sähkön jakelusta ja sen määrittää käytössäsi olevien sulakkeiden koko. Eri siirtotuotteita ovat Yleis-, Yö-, Kausi- ja Tehosiirto.

Caruna Oy:n alueella kerros- ja rivitalohinnastolla on sulakekohtainen perusmaksu. Jotta sähkönsiirtosopimuksen käyttöpaikka on oikeutettu kerros- tai rivitalohinnaston mukaiseen perusmaksuun, täytyy sen liittymällä olla asennettuna kolme sähkömittaria kulutusta varten.

Tutustu tuotevaihtoehtoihimme alla olevista plus-merkeistä:

YLEISSIIRTO vähän sähköä käyttäville

 • Yleisin sähkönsiirtotuotteemme on Yleissiirto. Sähkömittarissa on tällöin käytössä yksi laskulaite. Yleissiirto sopii sinulle, jos et käytä kovin paljoa sähköä.
 • Yleissiirtoa käytetään usein kerros- ja rivitaloasunnoissa.
 • Yleissiirto on yleensä edullisin vaihtoehto myös omakotitaloihin sekä kesäasuntoihin, joissa ei ole sähkölämmitystä. Yleissiirron hinta on sama vuorokauden- tai vuodenajasta riippumatta.

YÖSIIRTO vähän sähköä käyttäville

 • Yösiirto soveltuu parhaiten varaavalle sähkölämmitykselle, kuten lämpövaraajille, varaavalle lattialämmitykselle ja varaavalle vesikiertoiselle lämmitykselle. Tällöin muun muassa lämminvesivaraajaa lämmitetään vain yöaikana.
 • Yösiirron hinta on yöaikana edullisempi.
 • Yösiirrossa on käytössä kaksi eri hintaa ja siksi myös sähkömittarissa kaksi eri laskuria. Päiväaikana kulutuslukemat kertyvät toiselle laskurille ja yöaikana toiselle.

KAUSISIIRTO suoralle sähkölämmitykselle

 • Kausisiirto soveltuu parhaiten suoralle sähkölämmitykselle (patterilämmitys, suora lattialämmitys, kattolämmitys ja lämpöpumput). Kausisiirtoa kannattaa harkita erityisesti silloin, jos talviaikana on mahdollisuus hyödyntää vaihtoehtoisia lämmitysmuotoja.
 • Kausisiirrossa on käytössä kaksi eri hintaa, joten sähkömittarissakin on kaksi paikkaa lukemille. Talvipäivisin kulutuslukemat kertyvät toiselle laskurille ja muuna aikana toiselle.
 • Kausisiirron hinta on edullisempi koko kesäajan (1.4.—31.10.) sekä talvella yöaikaan. 

TEHOSIIRTO paljon sähköä käyttäville

 • Tehosiirtotuotteet on tarkoitettu paljon sähköä käyttäville asiakkaillemme. Keskijännitetehosiirrossa sähkön toimitus tapahtuu 20 kilovoltin keskijännitteellä. Tämä edellyttää, että asiakas itse omistaa muuntamonsa, vastaa sen käytöstä ja siihen liittyvistä asennuksista.
 • Tehomaksun mittausjakso on yksi tunti. Caruna Oy:n ja Caruna Espoo Oy:n tehomaksu määräytyy kuukausittaisen huipputehon mukaan. Tehomaksua veloitetaan pienjännitteellä vähintään 40 kW ja keskijännitteellä 200 kW tehon mukaan.
 • Loistehomaksun perusteena on kuukausittainen loistehohuippu, josta on vähennetty 20 % saman kuukauden pätötehohuipun määrästä.
Vaihda sähkönsiirtotuotetta

Siirtotuotteen muutos

Valitse mittaustapa sähkön tarpeesi ja kulutuksesi mukaan. Jos haluat, voit vaihtaa tuotetta, kun olet käyttänyt sitä vähintään vuoden ajan.

Muutos voi olla tarpeen, jos sähkönkulutustottumuksiisi tulee selkeitä muutoksia. Näin voi käydä esimerkiksi rakennuksen laajentamisen tai remontin yhteydessä tai jos kotiisi tulee useampi uusi laite, jotka yhdessä nostavat sähkön kulutustasi. Myös lämmitysjärjestelmän muuttuessa voi olla aiheellista vaihtaa mittaustapaa. Jos sähkön kulutus vähenee, yö- tai kausisiirrolle ei välttämättä enää ole tarvetta.

Kun siirtotuote vaihtuu, sähkömittarisi päivitetään vastaamaan valittua tuotetta. Jos haluat hyödyntää edullisempaa yösiirtoa, pitää mittauskeskukseesi tehdä muutoksia. Ota yhteyttä omaan sähköurakoitsijaasi.

Sulakekoon muutos

Etsitkö sähkömiestä?

Kurkkaa Löydä sähkömies -sivulle!

Oikealla pääsulakekoolla varmistat, että sulake ei pala, vaikka kaikki sähkölaitteet olisivat päällä. Sulakekoon muutokseen tarvitset aina sähköurakoitsijan, joka selvittää tarvitsemasi sulakekoon, vaihtaa tarvittaessa sulakepohjat ja sulakkeet, ja on yhteydessä sähkönsiirtoyhtiöön. Kun olemme saaneet tiedon sulakekoon muutoksesta, vaihdamme sopimuksellesi uuden sähkönsiirtotuotteen.

Käytössäsi oleva pääsulakekoko saa olla korkeintaan liittymisoikeutesi suuruinen. Voit tarkistaa sen liittymissopimuksestasi tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Jos sulakekoko suurenee, tarkista riittääkö liittymisoikeutesi ja suurenna myös sitä tarpeen mukaan. Jos käytössäsi olevat sulakkeet ovat liian suuret suhteessa käyttöön, sulakekokoa kannattaa pienentää, jolloin vaikutus näkyy myös maksamassasi sähkönsiirtohinnassa.

Jos sähköliittymääsi pitää suurentaa, ota yhteyttä omaan sähköurakoitsijaasi.

Oma sähköntuotanto

Tuotannon liittymis- ja verkkopalvelumaksu

Alle 100 kVA mikrotuotanto voidaan yleensä liittää olemassa olevaan sähkönkäyttöpaikkaan, eikä tuotantolaitteiston liittämisestä sähköverkkoon aiheudu kustannusta. Jos tuotantolaitteiston koko on enintään 2 MVA, tuotannon liittäminen sähköverkkoon määräytyy tapauskohtaisesti rakentamis- ja liittämiskustannusten mukaan. Yli 2 MVA suuremmissa tuotantolaitoksissa liittymän hinta koostuu liittymän rakentamis- ja liittämiskustannuksista sekä mahdollisesta aluekohtaisesta kapasiteettivarausmaksusta.

Jos tuotantolaitoksen generaattorin nimellisteho on yli 1 MVA, oman tuotannon kulutusmaksu peritään itse tuotetusta ja kulutetusta sähköstä. Lisätietoa oman sähköntuotannon hinnoista saat hinnastossamme.

Tuotannon ja kulutuksen mittaus

Caruna vastaa verkosta otetun ja verkkoon annetun sähkön mittaamisesta ja toimittaa mittaustiedon myös sähkönmyyntiyhtiölle. Oman tuotannon kulutuksella tarkoitetaan itse tuotetun sähkön määrää, joka myös kulutetaan itse tuotantokohteessa. Oman tuotannon kulutuksen mittaamisesta vastaa asiakas, jos tuotantolaitoksen nimellisteho on yli 100 kVA ja enintään 1 MVA. Mikäli tuotantolaitoksen nimellisteho on yli 1 MVA, oman tuotannon kulutuksen mittaamisesta vastaa Caruna.

Tuotannon sähköverotus

Sähkön tuottajana sinun on selvitettävä sähköverovelvollisuutesi ja maksettava sähkövero tuottamastasi sähköstä. Sähköverovelvollisuus riippuu tuotantolaitoksen nimellistehosta sekä kalenterivuoden vuosituotannon määrästä.

Määräaikaisen sähköliittymän siirtohinta

Laskutamme määräaikaisesta sähköliittymästä hinnastomme mukaisen maksun työmaa-/tilapäiskeskuksen mittaroinnista ja kytkennästä sekä irrotuksesta (yksi kaapeli).

Kun määräaikaistä sähköliittymä käytetään enintään 3x63A pääsulakkeilla, siirtotuotteena on Yleissiirto, ja siirron perusmaksun veloitamme kaksinkertaisena. Yli 3x63A pääsulakkeilla siirtotuotteena on Tehosiirto 1 PJ, jolloin veloitamme kaksinkertaisena sekä perus- että tehomaksun. Keskijännitekohteilla tuote on Tehosiirto 1 KJ.

Määräaikainen sähköliittymä on aina määräaikainen, eikä sitä varten allekirjoiteta erillistä liittymissopimusta. Sopimus voidaan tehdä korkeintaan kahdeksi vuodeksi.

Hinnan muodostuminen

Sähkön siirtämisestä tuottajalta käyttäjälle huolehtii aina paikallinen sähkönsiirtoyhtiö kuten Caruna. Sähkönsiirron hinta koostuu siirron perusmaksusta ja sähkön kulutukseen perustuvasta osasta. Siirtomaksuilla huolehdimme sähköenergian siirtämisestä tuottajalta sähkön käyttäjälle, sähköverkon rakentamisesta ja kunnossapidosta, sähkönmittauksesta ja ympärivuorokautisesta vikapäivystyksestä.

Sähkönsiirtoyhtiöiden sähkölaskuun sisältyy sähkönsiirtomaksun lisäksi valtion sähkövero ja arvonlisävero.

Sähkönsiirron hintamme näet liitteenä olevista verkkopalveluhinnastoista. Valitse hinnasto sen mukaan, kumman verkkoyhtiön alueella käyttöpaikkasi sijaitsee, Caruna Oy:n vai Caruna Espoo Oy:n.

Ilmoita veroluokan muutoksesta

Sähkövero ja veroluokat

Sähkölaskun sisältämät verot muodostuvat sähköverosta ja arvonlisäverosta, jotka paikallinen sähkönjakeluyhtiö, kuten Caruna, laskuttaa aina sähkön siirtohinnan yhteydessä. Koko sähkölaskun loppusummasta verojen osuus on noin 30 prosenttia.

Sähköveroluokat

Kaikki asiakkaamme kuuluvat automaattisesti veroluokkaan 1, elleivät he ole muuta ilmoittaneet.

Yrityksen on selvitettävä Verohallinnolta, onko sen toiminta veroluokkaan 2 oikeuttavaa. Veroluokan 2 piiriin kuuluvat sähkön valmisteverosta annetun lain mukaista toimintaa harjoittavat teollisuusyritykset ja ammattimainen kasvihuoneviljely. Jos yritys on Verohallinnon mukaan oikeutettu alempaan veroluokkaan 2, sen on toimitettava tästä kirjallinen vakuutus verkkoyhtiölle.

Sähkövero 1.7.2018 alkaen

Veroluokka 1: 2,79372 c/kWh (sis. alv 24 %)
Veroluokka 2: 0,87172 c/kWh (sis. alv 24 %)

Lisätietoa sähköverotuksesta löydät Verohallinnon sivulta.

Sopimusehdot

Noudatamme Energiateollisuus ry:n suosittelemia sopimusehtoja. Energiateollisuus ry:n suosittelemat sopimusehdot antavat selkeät säännöt asiakkaan ja sähkönjakeluyhtiön välisille sopimuksille. Noudatamme annettuja sopimusehtoja aina liittymis- ja verkkopalvelusopimuksia tehdessämme.

Verkkopalveluehdot

Jos sähkönkäyttöpaikkasi sijaitsee Carunan verkkoalueilla, solmimme kanssasi sähkönjakelun verkkopalvelusopimuksen.

Liittymisehdot

Jos omistat sähköliittymän Carunan verkkoalueilla, liittymisehdot koskevat liittymissopimustasi.

​Sähköntuotannon liittymisehdot

Sähköntuotannon liittymisehdot liitetään liittymissopimukseen. Ehtoja sovelletaan tilanteessa, jossa liittyjän tai liittyjän puolella olevan kolmannen osapuolen sähköntuotantolaitteisto liitetään sähköverkkoon ja toimii rinnan jakeluverkon kanssa niin, että tuotettu sähkö voidaan syöttää osin tai kokonaan jakeluverkkoon. Edellä mainituissa tapauksissa sähkönsyötöstä on tehtävä sähköntuotannon verkkopalvelusopimus ja mahdollisesta sähkön ostosta samassa pisteessä oma sopimuksensa

Suurjännitteisen jakeluverkon liittymis- ja verkkopalveluehdot

Nämä ehdot liitetään suurjännitteisen jakeluverkon liittymis- tai sähköverkkosopimukseen.